ارزش

5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

خوشبختی

5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

همه دوستام . . . @

همه دوستام . . . @ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿڪُﻨـﻢ ﺍﻧﻘَـבﺭ ﺑِﺨﻨـבے ُُ ﺑِﺨﻨـבے ڪـﮧ ﺍﺯ ﭼـﺸْﻤـﺎﺕ ﺍﺷـْڪ ﺑﯿـﺎב ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯿـْﺖ ﺑِﮕـﯿـﺮﻩ، ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿـڪُﻨﻢ ﻭﻗﺘﮯ ﺩﺍﺭטּ ﺍﺯَﺕ ﺗَﻌـﺮﯾـﻒ ﻣﯿڪُﻨﻦ ﺍِﺗﻔـﺎﻗﮯ ﺭَב ﺑِﺸﮯُ ﺑﺸﻨـُوے، ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿڪُﻨـﻢ ﻭﻗﺘـﮯ ﺣَﻮﺍﺳِـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ﺳَﺮﺗـﻮ ﺑﯿـﺎﺭے ﺑﺎلـا ﺑﺒﯿﻨﮯ ﯾڪﮯ ڪـﮧ בﻭﺳـِﺶ ﺩﺍﺭے בاﺭﻩ ﺧـﯿﻠﮯ ﻋَﻤـﯿـﻖ ﺑـﺎ ﯾﮧ ﺣـِﺲ ﻣﺜـﺒـﺖ ﻭ ﻟَﺒـﺨـﻨْב ﺭﺿـﺎﯾَـﺖ ﻧﮕﺎﻫِـﺖ ﻣﯿـڪُﻨﻪ …

ادامه‌ی مطلب

ارزو ميكنم

4+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

داشته ها

5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

ﻣﻬﺮﺑﻮﻧــــــﯽ

ﻭﻗﺘﯽ ” ﻣﻬﺮﺑﻮﻧــــــﯽ ” ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻭﺟــــــﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ …. ” ﻫﯿـــــﭻ ﻭﻗﺖ ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧـــﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨــــﯽ…. ﺣﺘــــــﯽ ﺍﮔﻪ “ﻫـــــــﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ” ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧــــــﺎﻃﺮﺵ ﺩﺳﺖ ﺑﯽ ﻧﻤـــــﮑﺖ ﺭﻭ ” ﺩﺍﻍ ” ﮐﻨـــــــﯽ!!! 5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

انسان

انسان فقط در قبال گفته‌هایش مسئول نیست، بلکه در قبال سکوت هایش (ناگفنه هایش)هم مسئول است 5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

عطر گل

برای یک گل چه فرقی میکند هوا ابری باشد طوفانی باشد بارانی باشد افتابی باشد کسانی که از کنارش رد میشوند دلشان گرفته باشد و یا….. پای دوست داشتن که باشد رایحه اش جهانی را مست میکند 4+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

عشق بنواز

سازت، اگر! عشق بنوازد همه خلقت خواهند رقصید… زبانت، اگر! شیرین باشد همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد… قلبت! دریای رحمت باشد همه!!! در آن جا خواهند گرفت… پس عشق را بنواز ! با زبان دلت بخوان ! و با قلبت پذیرا باش!!!… ✿◕ ‿ ◕✿ 5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

بهترین ها

  5+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند: