Category: شهرقشنگ,برهاني

دسته اصلي كه تمامي مطالب  وبسايت را در آن قرار مي گيرند

نظرسنجی

2+

عواطف انسانی

از عواطف انسانی که ارگانهای بدن را ضعیف میکند: ۱_ عصبانیت: کبد را ضعیف میکند. ۲_ غم و غصه: ششها را ضعیف میکند. ۳_ نگرانی: معده را ضعیف میکند. ۴_ استرس:قلب ومغز را ضعیف میکند. ۵_ ترس: باعث از کار افتادن کلیه ها میشود. جلوگیری از این عواطف منفی میتواندباعث سلامتی شما گردد،پس خونسرد باشید،خوب …

ادامه‌ی مطلب

تواضع

از دلایل نبود تواضع در انسان تکبر، فخر فروشی و غرور است در حقیقت انسان‌های بزرگ که برخورد فروتنانه و متواضعانه دارند دوست داشتنی هستند و مردم آن‌ها را از خودشان می‌دانند «تواضع» یعنى خود را بلند مرتبه ندانستن و اظهار كوچكى در برابر خداو جاه طلب نبودن. «افتادگی آموز اگر طالب فیضی» 2+

بخند

نگران چی هستی؟ گاهی  خدا   درها و پنجره ها را قفل میکنه زیباست اگر فکر کنی بیرون طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه پس بخند 2+

عشق

2+

صبح بخیر

سلاممممممممممممم صبح همگی بخیررررر 2+

زن ها

زن هـــا موجوداتـــی هستنــد کــه اگـــر دوستتـــان داشتـــه باشنــد فقـــط کافــــی ست وقتـــی اسمتـــان را صــــدا می زننــد بــه جـــای : “جــانـــــــــــــم” بگوییـــد : “بلــــــــــــــــه” تــا بزننـــد زیـــر گریـــه !! شمـــا را بـــه خـــدا ایـــن چیـزهــــا را بفهمیــــد ! دل زن هــــا روزی هــــزار بـــار می لــــرزد و می ریـــزد و خالـــی می شــود … …

ادامه‌ی مطلب

چه صدايت كنم

می توانم تو را ” مال خودم ” صدا کنم ؟  آن وقت  من اسمم را فراموش میکنم  و تو هم می توانی مرا  ” مال خودم ” صدا کنی ! 4+

شعر درونم

می دانم شب ها  من شاعر می شوم  و تو را غزل باران می کنم  یا تو بهانه می شوی  و من  غزل غزل می بارم ؟! 3+

آتش عشق

3+