فهرست بستن

نویسنده: raha

عشق

ما هم شنیدیم٬ میگن:وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک میریزه ، یعنی واقعن دوسش داره… اما …. وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه ، یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه …. 2+

آغوش خدا

آدمی در آغوش خدا  غمی نداشت پیش خدا حسرت هیچ بیش و کمی نداشت دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش آمد یک روز دل خــــدا را شکسته بود 3+

شعر

از خانه بیرون می‌زنم، اما کجا امشب؟ شاید تو می‌خواهی مرا در کوچه‌ها امشب پشت ستون سایه‌ها، روی درخت شب می‌جویم اما نیستی در هیچ جا امشب می‌دانم آری نیستی، اما نمی‌دانم بیهوده می‌گردم بدنبالت چرا امشب؟ هرشب تو را بی‌جستجو می‌یافتم اما نگذاشت بی‌خوابی بدست آرم تو را امشب ها … سایه‌ای دیدم، شبیهت نیست، اما حیف ایکاش می‌دیدم به چشمانم خطا امشب هرشب صدای پای تو می‌آمد از…

گاهی

گاهی باید یاد گرفت، همیشه دلی که برایت میتپد ماندگار نیست باید یاد گرفت که قدر بعضی از لحظه ها را بیشتر دانست باید یاد گرفت گاهی ممکن است… آنقدر تنها شوی که هیچ چشمی اتفاقی هم تو را نبیند ! 2+

مادر

با وجود قحط سالی نان برایت میخرمنان اگر شد قیمت جان ، جان برایت میخرم آبروی ابرها را با نگاهم می برم من به هر قیمت شده باران برایت میخرم در بساط من به جز این جان ناقابل که نیست هر چه می خواهی بگو ، ارزان برایت میخرم کم به فکر این گلیم کهنه و پوسیده باش قالی ابریشم کاشان برایت میخرم سوروسات روضه ات را جور خواهم کرد…

الهی

الهی نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم،چه بخواهی چه نخواهی بازکن در که جز این خانه مرا نیست پناهی… 2+