raha

Author's posts

نظرسنجی

6+

نظرسنجی

4+

مشکلات رایج بین زوجین و راه حل آنها

مشکلات رایج بین زوجین و راه حل آنها همه خانواده های خوشحال شبیه هم هستند اما خانواده های ناراضی به شیوه خود عمل می کنند. زمانی که صحبت از زوج ها به میان می آید، متخصصان ایده ها و نظرات متفاوتی را بیان می کنند. برخی از آن ها بر این باورند که بعضی از …

ادامه‌ی مطلب

دوستـــــت دارم

دوستـــــت دارم زیباســـــت … بشـــــرطِ آنکـــــه … گوینـــــده اش ” عاشقـــــ♥ـــــت ” بــــــــاشد …..!   3+

تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود … پــــــــس خواهم زد …تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …   3+

باران باشد و تو باشی

باران باشد و تو باشی و یک راه بی انتها … به دنیا می گویم : خداحافظ !   3+

ببین دلت چی میگه..

وقتی دلت براش تنگ میشه زود بهش زنگ بزن نذار انقدر دلت با عقلت کلنجار بره وقتی پای عشـــ ـــــق در میونه عقل نمیتونه درست تصمیم بگیره ببین دلــــ ـــــت چی میگه..     2+

نظرسنجی

3+

زندگــــی به سختــــی اش می ارزد…

زندگــــی به سختــــی اش می ارزد… اگــــــر… “تـــــــــو” در انتهـــای هر قصـــه اش، ایســـتاده باشــــی….     3+

زمان

خدایا …نرسان ×زمانی× را که برای زندگی همه چیز داشته باشیم غیر از ×زمان× …       2+