تنهایی

میگویند: شب سیاه است اماسیاهترازجدایی نیست!

میگویند: مرگ سخت است اماسخترازبی وفایی نیست.

میگویند:زهرتلخ است امامن چشیدم تلخترازتنهای نیست…!!!

مطالب مرتبط

6+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of