بازبيني

هَـر از گآهـی …

خُـودت رآ هَـرس کُـن …

شـآخـه هـآیِ اضـآفیـت رآ بِـزن …

پـآیِ تمـآمـِ شـآخـه بُـریـده هـآیـت بـآیسـت …

تمـآمـِ سختـی هـآیـت …

دَرد هـآیـت …

بـآغبـآنـی کُـن خُـودت رآ …

خـآطـرآتِ بَـدت رآ …

سَبُـک کُـن فکـرت رآ …

از هَـر چـه آزآرت میـدهـد …

ریـآضیـدآن بـآش …

حسـآبُ کتـآب کُـن …

خـوبیهـآی زنـدگیـت رآ جمـع کُـن …

آدمهـآیِ بَـد زنـدگیـت رآ کَـمـ کُـن …

همـه چیـز خوب میشـود …

قُـول …

خـوب میشـود …

مطالب مرتبط

8+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of