ترس قفس

ترس قفس

دلش از قناری پاک تر است

بھتر از قناری ھا میرقصد او در این شھر لجن

ھر بار کھ دلش میشکند

در دلش چھ چھ زنان میگرید

این روزھا جای دلھا در قفس است

و گنجشک از ترس قفس

بھ قناری بودن نرسید

 

مطالب مرتبط

8+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of