آذر ۱۳, ۱۳۹۷ archive

هرکجا خندیدیم ، زندگانی آنجاست

آسمان فرصت پرواز بلندیست قصه اینست چه اندازه کبوتر باشی زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست هرکجا خندیدیم ، زندگانی آنجاست #فریدون_مشیری   2+

مادر ، آیا در دنیـا بهتر از مـــــــــادر وجود دارد؟

  مادر مادر ، مادرهرچه درکتابهای لغت گشتم که کلمه ای پیداکنم تا بتواند مقام و منزلت ترا آن طور که شایسته وبایسته مقام والای تومی باشد،برساند وبزرگی ترا ستایش کند،نیافتم. بنابراین ترا به همان نام عزیز”مادرخطاب می کنم،زیرااین کلمه کاخ منزلت وقدرت تراتا عرش خدای تعالی ،بالا می بردومی تواند معرف وجودوشخصیت تو باشد.توآن …

ادامه‌ی مطلب