اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷ archive

چشمانت

دردهای من دیازپام نمیخواهند… مسکن چشمانت عجیب ارامم میکند… 6+

دوست دارم

فرقی نمی کند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من رنگین کمان از هرطرف بتابد زیباست دوستت دارم 5+

بیخیال

همیشه درزندگی زمان هایی وجود دارد ک باید بیخیال بود.. بایدگذشت..بایدبرید.. نه اینکه ژست روشنفکرانه بگیریم!نه! اماهرچه که مقاومت کنیم،بازهم بعضی چیزهارا نمیتوان آموخت بعضی حرف هارا نمی توان گفت و بعضی هارا نمی توان دوست نداشت. 4+

راه روشن آرامش

برای باز آمدن است که می رود. نگران نباش به زودی … ما به راهِ روشنِ آرامش خواهیم رسید. فقط کافی ست … تاریکی بی پایانِ پیش رو را تحمل کنیم حتماً سپیده دم سر خواهد زد و خورشید باز خواهد گشت 3+

بهانه

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺤﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯿﻪ ﻟﯿﺰ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ 3+