فهرست بستن

روز: اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !! بـاران کـه بـاریــد… چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!! خـورشـیـد کـه تـابـیـد… پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!! اشـک کـه آمـد… دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!! او کـه رفـت، نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت… 5+

تـو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک

ارتباط با مردم تو را از ارتباط با خدا غافل نکند خداوندا تـو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولـــــــــــی جـــــــــالـــــــب اینجـــــــــاست: تو به این بزرگی، من‌ڪوچڪ‌را فراموش نمیڪنے ولی.. من‌بہ‌این‌ڪوچڪی تو را فراموش‌ڪرده‌ام     6+