فهرست بستن

روز: اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

بـــرنــــــگـــرد،از کسی انتظار محبت ندارم

بـــرنــــــگـــرد !!! کمی عوض شدم دیریست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم . به کسی تکیه نمیکنم . از کسی انتظار محبت ندارم . خودم بوسه میزنم بر دستانم . سر به زانو هایم میگذارم  و سنگ صبور خودم میشوم . نگران خودم میشوم . برای خودم هدیه میخرم با خودم ساعت …ها حرف میزنم . در دنیای خودم . کسی حق ورود ندارد جز خودم….     3+