فروردین ۲۹, ۱۳۹۷ archive

مادر من عشق من است…..

مادر من عشق من است….. معذرت میخواهم نیوتون..! راز جاذبه، ‘مادر’ من است! معذرت میخواهم ادیسون! چرا که ‘مادر’ من اولین چراغ زندگی من است! معذرت میخواهم انیشتین! فرمولهای تو از توضیح ‘مادر’ من عاجزند! رومئو! همه راه ها به عشق ‘مادر’ من ختم میشود! مادر من عشق من است.   5+

مردانگی آنجاست …

مردانگی آنجاست … جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد ، نقش فروشنده را بازی کرد 4+

بگو کی ام؟

4+

تا اخر

5+

صبر

5+