فروردین ۲۸, ۱۳۹۷ archive

مینویسم بدون تو، بدون حضور تو

مینویسم بدون تو بدون حضور تو با دلی تنها با هزار آه با نگاهی بغض آلود به این فاصله به این شب ها به این کاغذ های باطله کاغذ هایی برای کشیدن لطافت نگات برای بیان مخمل رنگ چشمات بدون تو این واژه دلتنگی چه معنای دلگیری دارد چه وسعتی…چه رنگ شبگیری دارد بدون تو …

ادامه‌ی مطلب

هیچ وقت زنها را دست کم نگیرید

هیچ وقت زنها را دست کم نگیرید تنها موجوداتی هستند که بچه را تبدیل به مرد و مرد را تبدیل به بچه می کنند !!!   4+

ناز و نیاز،مکمل زیبایی ست

مرد را با ” نیاز ” میشناسند و زن را با ناز … و چه مکمل زیبایی ست ناز در کنار نیاز…!     7+

کـاش میفهمیدی

کـاش میفهمیدی برای اینکه تنهایم تو را    نمیخواهم,   بـر عکس…   برای اینکه میخواهمت ,تنهایم!!     5+

چشم هایم ،به چشمهایم نگاه کن

به چشمهایم نگاه کن آسوده ی آسوده که این چشمها حرف عاشقانه ندارند اینجا حرف ، حرف مرگ است من هنوز هم برایت میمیرم . 6+