فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ archive

نقـاشــی اش خــــوب نبــود!

نقـاشــی اش خــــوب نبــود! امـــا… خــوب راهـش را کشیــــد و رفـــــت … ! 3+

زنــدگــی‌ همـیــن اســت،جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار

زنــدگــی‌ همـیــن اســت هر خـاطـره ، غـروبــی دارد هر غـــروبــی ، خـاطــره ای و ما جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار چشم می‌کشیم تا روزگارمان بگذرد گاهی‌ هم فرقی نمی کند چگونه ؛ فقط بگذرد …. 6+

وفای شمع را نازم

وفای شمع را نازم که بعد از سوختن به صد خاکستری در دامن پروانه میریزد نه چون انسان که بعد از رفتن همدم گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد 4+

آهسته بگو من خدا را دارم ،خدا………………..

هرکجا لرزیدی از سفر ترسیدی فقط آهسته بگو من خدا را دارم 7+

به” فردا” امیدوار باش…

از “دیروز” بیاموز، برای “امروز” زندگی کن! و به” فردا” امیدوار باش… لحظه هایت  سراسر شادی و لبخنـد 4+