فهرست بستن

روز: فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

زنــدگــی‌ همـیــن اســت،جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار

زنــدگــی‌ همـیــن اســت هر خـاطـره ، غـروبــی دارد هر غـــروبــی ، خـاطــره ای و ما جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار چشم می‌کشیم تا روزگارمان بگذرد گاهی‌ هم فرقی نمی کند چگونه ؛ فقط بگذرد …. 6+