فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ archive

نقـاشــی اش خــــوب نبــود!

نقـاشــی اش خــــوب نبــود! امـــا… خــوب راهـش را کشیــــد و رفـــــت … ! 3+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

زنــدگــی‌ همـیــن اســت،جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار

زنــدگــی‌ همـیــن اســت هر خـاطـره ، غـروبــی دارد هر غـــروبــی ، خـاطــره ای و ما جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار چشم می‌کشیم تا روزگارمان بگذرد گاهی‌ هم فرقی نمی کند چگونه ؛ فقط بگذرد …. 6+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

وفای شمع را نازم

وفای شمع را نازم که بعد از سوختن به صد خاکستری در دامن پروانه میریزد نه چون انسان که بعد از رفتن همدم گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد 4+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

خدا

7+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

به” فردا” امیدوار باش…

از “دیروز” بیاموز، برای “امروز” زندگی کن! و به” فردا” امیدوار باش… لحظه هایت  سراسر شادی و لبخنـد 4+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند: