فهرست بستن

روز: فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

رهگذر،یادت باشـــد هیچ وقت دل نبنـــدی

بعضـــی ها رهگذرند…از همــان اول… می آیـــند که بروند… می آینـــد که نمانـــند… یادت باشـــد هیچ وقت دل نبنـــدی به بودنشــان… چون وقتـــی بروند تو می مانـــی و دلـــی که دیگـــر تا ابد دل نمی شـــود برایت.   5+

دوستت دارم حرمت دارد

دوستت دارم حرمت دارد آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم” یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را … بهشان خرده نگیرید ! این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد ، مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی ، میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی … آزارت نمیدهد ، دلت را نمیشکند ……