فروردین ۲۳, ۱۳۹۷ archive

یا تو یا هیچکس!!!!

گفته بودی : یا تو یا هیچکس!!!! ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم که این روزها هیچکس هم برای خودش کسیست …کسی حتی مهم تر از من ……..   5+

رهگذر،یادت باشـــد هیچ وقت دل نبنـــدی

بعضـــی ها رهگذرند…از همــان اول… می آیـــند که بروند… می آینـــد که نمانـــند… یادت باشـــد هیچ وقت دل نبنـــدی به بودنشــان… چون وقتـــی بروند تو می مانـــی و دلـــی که دیگـــر تا ابد دل نمی شـــود برایت.   5+

فریاد؛دلم اصرار دارد فریاد بزند؛

فریاد دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ اما… من جلوی دهانش را می گیرم، وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد..   4+

دوستت دارم حرمت دارد

دوستت دارم حرمت دارد آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم” یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را … بهشان خرده نگیرید ! این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد ، مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی ، میفهمی که همه کار میکند تا …

ادامه‌ی مطلب