فروردین ۱۹, ۱۳۹۷ archive

بخشش

ﺧﺪﺍﯾـــــــــــ ــﺎ؛ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ؛ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ؛ ﺑﺎﺑﺖ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩﻡ؛ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺩﺍﺩﻡ؛ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﮐﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺼﺮ ﺭﺍ …

ادامه‌ی مطلب

مقصد

با مقصد یا بی مقصد به هر حال من به تو نمی رسم میدانی چرا ؟ دلم به دلت راهی ندارد… 4+

عادت ،بــگــی دوستــتـــــ دارم …

وقــتــی زیــاد بــگــی دوستــتـــــ دارم …   تــبـدیــــل بـه روزمــره گــی مــیشــی ….   4+

قضاوت ،مَــرا قـضـآوت نـکـُـن

♥مَــرا قـضـآوت نـکـُـלּ رفیــق ! تـُـو فـقط چــهره ام رآ مے بینــے ، نَــﮧ سَرگذشتــم رآ ….   5+