فهرست بستن

تنها

”سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه …
پـــُـر از تـهـوع …
جـای ِ گـرمی‌نـشستـه ای و می‌خـوانـی :
” ســرد اسـت “…
یـخ نمـی کنـی …
حـس نـمی‌کنـی …
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدم …

مطالب مرتبط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of