فهرست بستن

چگونه اسد ناوگان دریای سیاه را نجات داد،واردوغان نقاط قوت خود را از دست داد؟

کیف أنقذ الأسد أسطول البحر الأسود، وأفقد اردوغان أوراق قوته؟‎

چگونه اسد ناوگان دریای سیاه را نجات داد،واردوغان نقاط قوت خود را از دست داد؟

به قلم استاد سمیر فزاع

ترجمه شده توسط حیدر برهانی

با آنکه مقالات وتحلیلات فراوانی در رابطه با سقوط هواپیمای روسیه توسط ترکیه نوشته شده اس ولی هنوز جایی برای تحقیقات بیشتر و بررسی و تجزیه و تحلیل باقی مانده است
بخصوص که عواقب ناشی ازاین خیانت بزرگ در حال گسترش است
در اینجا سعی خواهم کرد به جنبه هایی از این قضیه بپردازم که مورد سهل انگاری واقع شده است
۱:نقاط قوت اردوغان چیست؟
۲:نقش سوریه در این حدثه کجا است؟

نقاط قوت ترکیه:

۱:داشتن مرزی بسیار طولانی به طول بیش از ۹۰۰ کیلومتر به ترکیه اجازه ایفای تقشی اصلی درطراحی نقشه های جنگی وسیاسی در شمال وشرق سوریه داده است به واسطه اداره رفت وآمدهاو ارسال سلاح به گروه های تروریستی می باشد
۲:در اختیار داشتن انباری بزرگ از پناهندگان سوری وغیر سوری است که کنترل مسیر حرکت انها وحضورشان در رسانه ها بدست ترکیه است همانگونه که اثرات این انبار را در اروپا شاهد بودیم
۳:یکی از بزرگترین اقلیت های ساکن جزیره کریمه که سال گذشته توسط روسیه باز پس گرفته شد ترکمان ها هستند که اردوغان به تحریک انها به سوی ایجاد ناامنی برای نیروهای روسیه حساب زیادی باز کرده است
۴:سیطره کامل بر دریای سیاه وتبدیل ان به یک دریاچه بزرگ بواسطه اداره کنترل هر دو تنگه دردنیل وبیسفورکه تنها راه های ورود وخروج از دریای سیاه می باشند است که هم اکنون ناوگان بزرگ روسیه در ان مستقر است
۵:ترکیه در جنگ روسیه بر علیه چچن ویوگوسلاوی وتقسیم ان واشغال افغانستان نقش مهمی داشته است واز این لحاظ که می تواند در این مناطق متعدد باعث ایجاد نا امنی برای روس ها شودنقطه قوتی برای خود میداند
۶:با انکه اخوان مسلمین چهره ای از رهبری اسلامی سنی در منطقه از خود بجا گذاشته اند ولی ترکیه با رهبری اردوغان وحزب عدالت وتوسعه درنظر بسیاری از مردمان منطقه جایگاه بزرگ وخوبی برای رهبران اسلامی سنی به قول صهیونیست -وهابی ،است
۷:باوجود همه معایب وناکامی های اردوغان وحزب عدالت و توسعه ولی انها نقش یک جریان میانه رو واعتدالی را ایفا میکنند چرا که از هم پاشیدگی این جریان باعث گرایش سیل عظیمی از طرفداران واعضای حزب او به تفکر داعشی سیاسی،دینی واجتماعی خواهد شد

شاید که بتواند ترکیه از این نقاط قوت خود بر علیه سوریه استفاده کند ولی همین نقاط قوت وحتی بیشتر از ان در اختیار اردوغان بر علیه اروپا است ترکیه با طناب صهیونیسم وآمریکا در باتلاق جنگ سوریه ومنطقه فرو رفته است که بیرون امدن از ان خیلی سخت وشاید بتوان گفت نشدنی است تنها راه رهایی از این باتلاق ایجادجنگ مستقیم یا غیر مستقیم توسط ترکیه است وگرنه انفجاری وسیع را در خود خواهد دید که نتیجه ان نابوودی و خورد شدن است که باز هم بزرگترین متضرر در همسایگان اروپا خواهد بود شاید ظاهر کار عجیب باشد که چرا اروپا ضرر ببیند ولی معتقدم که اردوغان روزی بواسطه داعشی هایی که در بین پناهندگان به اروپا تزریق کرده است جنگی را علیه اروپا آغاز خواهد کرد
در این نمایش پیچیده نقش سوریه کجاست؟
۱:در کمتر از دوماه برای بار دوم دستگاه اطلاعات وامنیت سوریه با دادن اطلاعات دقیق ازکشور ترکیه ان هم در ابعاد امنیتی ونظامی قدرت خود رااثبات نمود
حتما به یاد می آورید آن منبع آگاه را که دقیق ترین روایت اصابت جنگنده روسیه را بیان نمودوگفت که جنگنده روسیه باکمین هوایی جنگنده های ترکیه مواجه شده بود وآن را با موشک های هوا به هوا مورد هدف قرار داده ان وآنکه آن هواپیما حریم هوایی ترکیه نشکسته بود ودر مسیری موازی با مرز هوایی ترکیه در حال پرواز بوده است ودر بلندی های نبع المر سقوط کرده است وهمچنان بیان کرد که جنگنده های ترکیه بعد ازانجام عملیات به پایگاه انجرلیک ترکیه برگشتند در حالی که سپر هوایی برای محافظت از دو جنگنده ترکیه از پایگاه نظامی غازی عینتاب فعال گردید
در صورتیکه نظریه های گوناگونی توسط ترکیه ،امریکا وحتی روسیه بیان گردیده که به دو شکل دیگربوده است.اولی: انکه جنگنده روسی بوسیله موشک زمین به هوا مورد هدف قرار گرفته است که یا از داخل سوریه وتوسط گروه های تروریستی بوده ویا توسط ارتش ترکیه بوده است
دومی:انکه توسط موشک هوا به هوا وداخل کشور ترکیه مورد هدف قرار گرفته است
برای اثبات صحت اطلاعات سوریه به بیان دو دلیل اکتفا میکنم
دلیل اول: رئیس جمهور روسیه این عمل ترکیه را به«فروبردن خنجری در کمر»توصیف کرد این نشان از احساس به مکر وخیانت است از آنجایی که روسیه اعتماد زیادی به ترکیه داشت ومطمئن بود که هیچگاه ترکیه هواپیماهای او را مورد هدف قرار نمی دهد از این حادثه بشدت شکه شده بود
دلیل دوم:سازمان اطلاعات سوریه یک ماه پیش با ارائه اسنادی دقیق پرده از جریان انتقال تروریست های داعش توسط ناوگان هوایی قطر وترکیه وامارات به خاک یمن برداشت واین نشان از قدرت نفوذ نیروهای اطلاعاتی سوریه در خاک کشور ترکیه است

۲:یکی دیگر از نقاط قوت ترکیه که قبلا ذکر نمودیم تبدیل دریای سیاه به دریاچه ای بسته وتحت کمنرل خود بوده است اما بشار اسد با تصمیم به دعوت از روسیه برای ایجاد پایگاه دریایی در دریای سیاه این برگ برنده ترکیه را به برگی پاییزی تبدیل کردوچند هدف را با این تصمیم مورد هدف قرار داداو تنها به ایجاد پایگاهی در کنار بنادر طرطوس ولاذقیه برای دوستان خود اکتفا نکردبلکه راه خروج جدیدی برای ناوگان دریای سیاه ایجاد کردسوریه با دادن جایگاه خوب واستراتژیکی برای استقرار ناوگان بزرگ روسیه در دریاچه ای بسته آن را به نیرویی قدرتمندومؤثر در منطقه وجهان تبدیل کردومی توان گفت که سوریه خدماتی ارزشمند به روسیه ارائه کرد ه که قابل قیمت گذاری نیستند واینگونه باعث رهایی از اسارت ناوگان دریای سیاه در هنگام بروز جنگی بین روسیه وتریکه وحتی کشورهای غربی گردیده است وایجاد جایگاهی امن برای ناوگان روسی در پشت مرز دریایی ناتودر مهمترین منطقه آبی یعنی دریای مدیترانه است
۳:تبدیل مرز سوریه ،ترکیه به خطوطی از آتش بین وشو وناتو که منجربه خارج شدن مرز از دست اردوغان وسپردن ان به ناتو شد حقایقی کهاین نتیجه گیری را ثابت میکند کنار گذاشتن ترکیه ازمشارکت در حملات متحدان واشنگتن است بلکه باعث متوقف شدن حملات این متحدان از پنجشنبه هفته گذشته شد
۴:اردوغان سعی وتلاش فراوانی در تقسیم سوریه کردولی او ومتحدانش بغیر از شکست در این هدف شوم با رنجی فراوانی مواجه شدندوبا استقرارسیستم دفاعی موشکی روسیه همسایه ای خطرناک برای پایگاه های ترکیه وصهیونیسم ایجاد گردید
۵:در ۱۱/۲۴بمب افکن۲۵-سوخو روسیه سقوط کرد ودو خلبان ان با چتر نجات فرود امدند که یکی از انها در حال فرود بوسیله تروریست های اردوغان به قتل رسید ودیگری در منطقه ای از روستای لاذقیه که تحت اشغال تروریست ها است فرود امد روسیه برای نجات خلبانان خود هلیکوپتری فرستاد که مورد هدف تروریست ها قرار گرفت ومجبور به فرود اضطراری در منطقه صدیقه شد وبرای بار دوم با موشک امریکایی تاو مورد هدف قرار گرفت وبطور کامل نابود شد وباعث کشته شدن یک سرباز روسی گردید وبقیه نیروهای روسیه بسلامت برگشتند ودر همان زمان نیروهای ویژه سوریه که متعلق به سازمان اطلاعات بودند با انجام عملیاتی سخت ومنحصر بفرد وبا دور زدن نیرو های تروریستی از مسافت ۴ کیلومتری ودرگیری شدید توانستند ان خلیبان را نجات داده واو را به پایگاه حمیم سالم برگردانندواینگونه مهم ترین وخطرناک ترین برگ برنده ترکیه در مذاکرات اینده را از او گرفتند

سخن پایانی:
ضرب المثلی روسی می گوید :(زیباترین لحظه برای بدهکار زمان دادن بدهی است) آنطوری که نمایان است اسد وقیصر تصمیم به پرداخت بدهی خود به توی اردوغان گرفته اند ولی آرم آرم ودر مدتی طولانی همانطور که ضرب المثل روسی گفت (مو به مو تا که برسد به ریش)
وهرگز سخنان سخنگوی وزارت خارجیه روسیه خانم ماریا زاخاروفا را که بعد ازکشته شده خلبان بمب افکن سوخ۲۵ روسیه جناب سروان “رومیانتسیف سیرجی ألکساندروفیتش” بیان کرد را فراموش نکن که گفت «هرگز فراموش نمیکنیم وشما را وعده پس دادن میدهیم» ایا پیام به شما رسید؟
چگونه اسد ناوگان دریای سیاه را نجات داد،واردوغان نقاط قوت خود را از دست داد؟


 

کیف أنقذ الأسد أسطول البحر الأسود، وأفقد اردوغان أوراق قوته؟‎

 

سمیر الفزاع

بالرغم من کثره ما قیل وکتب حول حادثه اسقاط ترکیا للقاذفه الروسیه سو-۲۴، الا ان الحادثه بحد ذاتها تبقى مُلهمه للمزید من البحث والاستقصاء والتحلیل؛ خصوصاً وأن تداعیات هذه الطعنه الغادره ما زالت تستمر وتتفاعل حتى اللحظه.

سأحاول هنا الترکیز على بعض من أکثر الجوانب “إهمالاً” فی هذه الحادثه: ما هی نقاط القوه التی یستند الیها أردوغان؟ وأین هو الدور السوری فی هذه الحادثه، وما هی تداعیاتها على مشروع ومجریات الحرب على سوریه؟.
* أوراق القوه الترکیه:

۱- لترکیا حدود طویله جداً مع سوریه -۹۰۰کم تقریباً- ما یسمح لها بلعب دور حاسم فی رسم الخریطه المیدانیه-السیاسیه فی شمال وشرق سوریه على الأقل، من خلال إداره قرار وحرکه الجماعات الارهابیه، تدفق السلاح والمسلحون… .

۲- سیطره أردوغان على خزان ضخم من اللاجئین السوریین وغیر السوریین إلى الحدّ الذی یمکنه من تحدید وجهه حرکتهم، ومستوى حضور “قضیتهم” فی الاعلام أو غیابها… رأیتم تأثیر هذا “الخزان”مؤخراً فی أوروبا.

۳- أحد أکبر الأقلیات فی جزیره القرم التی إستعادتها روسیا منذ عام تقریبا، من الترکمان، وقد یعمد أردوغان تحریضها على العبث بأمن الجیره والقیام بنشاطات معادیه لموسکو.

۴- للبحر الأسود الذی یتوضع فیه أسطول روسی ضخم معبران فقط وتحت السیطره الترکیه، الدردنیل والبیسفور، ما یجعل تحویل البحر الأسود إلى بحیره مغلقه “قراراً” ترکیاً.

۵- کان لترکیا دور کبیر فی الحرب الروسیه-الشیاشانیه، وغزو یوغسلافیا وتقسیمها، وإحتلال أفغانستان… وهذا یعنی بأن هناک أکثر من ساحه یمکن لترکیا “مشاغله” روسیا بها.

۶- بالرغم من “تصدع” صوره الإخوان المسلمین فی المنطقه، إلا أن ترکیا بقیاده أردوغان وحزب العداله والتنمیه أصبحت “تمثل” لدى الکثیرین من أبناء هذه المنطقه “مرکزاً کبیراً” لقیاده “الحضور الاسلامی-السنی” وفق التقسیمات الصهیو-وهابیه.

۷- بالرغم من کل مساوئ أردوغان وحزب العداله والتنمیه، إلا أنه أصبح “یمثل” تیار “الإعتدال” فی ترکیا… لأن إنهیارهما سیعنی “تحویل” جزء کبیر من حزبه وجمهوره نحو “الداعشیه” السیاسیه والدینیه والإجتماعیه.
* الدور السوری “المغیب”:

صحیح أن أوراق القوه هذه یمکن لترکیا “إستخدامها” ضد روسیا، ولکن الصحیح أیضاً أن الأوراق ذاتها وأخرى إضافیه قد تکون أشد فتکاً، یمکن لإردوغان إستخدامها ضد أوروبا… نعم، أوروبا. لقد أصبحت ترکیا عقب إندماجها الکبیر فی مخططات الصهیو-امریکیه، وإنغماسها حتى أذنیها فی الحرب على سوریه وعموم المنطقه… فی موقف صعب للغایه، یکاد یکون الخروج منه شبه مستحیلاً إلا بحرب ترکیه مباشره أو بالواسطه… وإلا “ستنفجر” لتأکل بعضها بعضاً… ومره أخرى، ستکون أوروبا أکثر الجیران تضرراً. قد تبدو الوجهه غریبه بعض الشیء، أوروبا، لکنی أعتقد بأن أردوغان سیفعلها یوماً ویغزو أوروبا عبر “دواعشه” الذین سربهم بین جموع اللاجئین. فی هذا المشهد المعقد، أین الدور السوری؟.

۱- للمره الثانیه خلال أقل من شهرین، تقدم أجهزه الأمن والرصد والإستطلاع السوریه إحاطه ممیزه جداً لأدق تفاصیل الساحه الترکیه، وخصوصاً فی بعدیها الأمنی-العسکری… تذکرون حتماً المصدر الرفیع الذی قدّم الروایه السوریه الأولى والأخیره والأکثر دقه لما حصل مع القاذفه الروسیه سو-۲۴: “إن الطائره الروسیه تعرضت لکمین جوی من مقاتلتین ترکیتین وتم قصفها بصاروخ جو جو… وأن الطائره لم تخرق الأجواء الترکیه واقتربت من الحدود بشکل مواز ولیس بشکل رأسی، وسقطت قرب مرتفع نبع المر الحدودی… وعادت المقاتلات التی قصفت السوخوی الروسیه إلى قاعده انجرلیک الترکیه، فیما انطلقت المظله الجویه التی کانت تحمی المقاتلات الترکیه من قاعده غازی عینتاب العسکریه”… بینما تضاربت الروایه الترکیه والأمریکیه وحتى الروسیه، التی کانت تتأرجح بین روایتین: إسقاط الطائره عبر صاروخ أرض-جو، وقد یکون من داخل سوریه عبر الجماعات الارهابیه أو من ترکیا… أو من خلال صاروخ جو-جو جاء من الاراضی الترکیه. وللتدلیل على دقه هذا الإستنتاج، سأکتفی بدلیلین: وصف الرئیس الروسی التصرف الترکی بـ”خنجر فی الظهر” وهو تعبیر عن الإحساس بالخدیعه والغدر، أی أن روسیا کانت مصدومه بسبب “ثقتها” بأن ترکیا لن تستهدف طائراتها. والدلیل الثانی، أن سوریه هی من کشف قبل شهر تقریباً نقل طائرات قطریه واماراتیه وترکیه للمئات من إرهابیی داعش إلى الیمن… وهو ما یؤکد مره أخرى، قوه الحضور الإستخباری السوری فی الساحه الترکیه.

۲- عن أوراق القوه الترکیه، قلت سالفاً بأن “قرار” تحویل البحر الأسود الى بحیره مغلقه فی ید ترکیا، لکن الرئیس بشار حافظ الأسد حولها إلى ما یشبه أوراق الخریف؛ بل وأصاب عدد کبیر من العصافیر بحجر واحد عندما قرر دعوه روسیا إلى إقامه قاعده بحریه فی سوریه، ومن هذه العصافیر “السمان”: لم یکتف بجعل مینائی طرطوس واللاذقیه مرافئ صدیقه وقواعد محتمله فقط؛ بل والمخرج الوحید لإسطول البحر الأسود بالکامل، والمکان المثالی الذی یرتقی بهذا الأسطول من مجرد “کومه حدید” تطفوا على وجه الماء فی بحیره مغلقه إلى قوه بحریه فاعله ومؤثره فی الإقلیم والعالم… وهکذا فإن سوریه قدمت لروسیا خدمه لا یمکن تقدیرها بثمن، إنقاذ إسطول البحر الأسود من “الأسر” فی حال وقوع أی صدام مسلح بین روسیا وترکیا؛ بل والغرب عموماً. وتوفیر “ملاذ آمن” لإسطول روسی مقتدر خلف خطوط النیتو، وفی أهم مسطح مائی فی المعموره، المتوسط.

۳- تحویل الحدود السوریه-الترکیه إلى ما یشبه خطوط النار بین وارسو والنیتو، وهکذا تمّ سحب قرار التصعید فی هذه الحدود من ید اردوغان وایداعه الى النیتو… ومن الوقائع التی تؤکد هذا الاستنتاج تجمید مشارکه ترکیا بغارات تحالف واشنطن؛ بل وتوقف الغارات التی یشنها هذا التحالف منذ یوم الخمیس الماضی.

۴- اردوغان الذی حاول تفتیت سوریه وتقسیمها… لم یفشل هو ومن خلفه فی هذا المسعى فقط؛ بل صار یعانی والغرب عموماً، من إختراق روسیا لمنظومه الدرع الصاروخیه، ومن کون روسیا أصبحت “جاره” لأخطر قواعد هذا الدرع، ترکیا والکیان الصهیونی… .

۵- فی ۲۴/۱۱ سقطت القاذفه الروسیه سوخوی-۲۴، وهبط الطیاران بالمظله، قتل إرهابیو اردوغان أحدهما خلال هبوطه وفقد الآخر فی منطقه یحتلها المسلحون فی ریف اللاذقیه الشمالی… ارسالت مروحیه إنقاذ روسیه للبحث عن الطیارین، ولکنها استهدفت هی الأخرى فأجبرت على الهبوط اضطراریاً فی منطقه “صدیقه”… وسرعان ما استهدفت مجدداً، لکن فی هذه المره تمّ تدمیرها تماماً بصاروخ “تاو” الأمریکی أطلق من جبل “النوبه”… وتوفی احد الجنود الروس فوراً وعاد البقیه بسلام… تحرکت قوه خاصه سوریه تابعه للمخابرات الجویه، وتسللت خلف خطوط المسلحین لمسافه (۴) کم، وتمکنوا وخلال عملیه نوعیه دامت لساعات قطعوا فیها عده کیلومترات فی طروف میدانیه وقتالیه معقده تمکنوا من تحریره وإعادته إلى مطار حمیمیم بنجاح… وهکذا أفقدوا أردوغان وعصابته الإرهابیه “ورقه” دعائیه وتفاوضیه خطیره جداً.
* کلمه أخیره:

یقول المثل الروسی: “أجمل لحظه فی الدَّین هی حین نقوم بسداده”… یبدوا بأن “الأسد” و”القیصر” قرّرا “سداد” دَینک یا اردوغان، ولکن على مهل، ولأمد طویل جداً… “شعره بشعره وسوف تأتی باللحیه” کما قال المثل الروسی مره أخرى… وإیاک أن تنسى ما قالته ماریا زاخاروفا، المتحدثه الرسمیه باسم وزاره الخارجیه الروسیه عقب إعدامک لطیار السوخی-۲۴، الرائد “رومیانتسیف سیرجی ألکساندروفیتش”: “لن أنسى، إنی أعدکم”… فهل وصلت الرساله؟.

کیف أنقذ الأسد أسطول البحر الأسود، وأفقد اردوغان أوراق قوته؟‎

1+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of