فهرست بستن

چادر وشهیدان

به بِهشتِ زَهرا مــﮯ رَوم…

قطعه یِ شهدا…

از کنار عکس هــا عُبــور مــﮯ کنَم…

چادُرم را رویِ ســَرَم محکــم مــﮯ کــنــَم…

و زیر لـبــــ مــﮯگویــَم…

دشـمــَن قلبتــــ را نِشـانـه گـِرفتـــ…

و اسلحه اَتــ را بـَر زَمیــن انــداختـــ…

من تا زنــده اَم نمــﮯ گــُذارَم…

اَفکارَم را نِشـانــه بگیــرَد و چــآدُرَم را بــَر زَمـیــن انــدازَد…

مطالب مرتبط

2+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of