فهرست بستن

پیروزی ایران ودشمنی عربستان

الانتصار الایرانی والعدوان السعودی

پیروزی ایران ودشمنی عربستان

نوشته شده توسط: حسین الدیرانی
ترجمه شده توسط:حیدر برهانی

حق جمهوری اسلامی ایران است که روزاجرای توافق هسته ای ولغو تحریم های ظالمانه را روزی ملی اعلام کند ودر آن روزجشن بگیرد، همچون روزفرار شاه ملعون که نفس را برمستضعفین ومظلومان ملت ایران تنگ کرده بود.آن روز،روز امام سید روح الله موسوی خمینی (قدس سره)بود که تاج و تخت شاه پهلوی را درهم شکست واعلام جمهوری اسلامی نمود و امروزهم روز امام سید علی خامنه ای است که سران کشورهای ابر قدرت رابه زانو درآورد و این پیروزی هسته ای کمتر از انقلاب علیه شاه نیست وبدون تدبیر وحکمت رهبری حکیم وصبرو پایداری وازجان گذشتگی ملت ایران بزرگ حاصل نمی شد.
همانطوری که پیروزی اول ۳۷ سال پیش با انقلاب جمهوری اسلامی باعث شادی دل مستضعفان ومحرومان جهان شد این پیروزی دوم یعنی توافق هسته ای ولغو تحریم های ظالمانه اقتصادی نیز آنها را شاد نمود.وهمانطور که آن پیروزی اول قلب مستکبران,توطئه گران ,نژادپرستان وتکفیری ها را بدرد آورد این پیروزی دوم نیزاتحادشان را از هم گسسته وتوطئه هایشان را خنثی ومکرشان را به خودشان باز گرداند.

در رأس دولت های وحشت زده ازاین پیروزی وقبل از رژیم صهیونیستی این دولت تروریستی آل سعود وهابی نژادپرست بود .این پادشاهی تروریستی درآن زمانی که سفارت اسرائیل در تهران بسته شد وبجای آن سفارت دولت فلسطین آغاز بکار کرد قبل از اسرائیل خود را باخت،زیرا پادشاهان آن دیگر هنر رقص ودلقک بازی در مقابل شاه ایران وزانو زدن در مقابل او رادر زمان بازدید از آنها را از دست داده بودند.شاه درآن روزها بعنوان پلیس خلیج فارس بود وهمه از او می ترسیدند واین ترس وحشت از او تا مصر وآفریقا رسیده بود درآن زمان هیچکدام از این حکام وشاهزادگان وامراء وملت هایشان جرأت نمی کردند بگویند ایران فارسی مجوس وصفوی است،ولی بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران که می خواست آنها را از بردگی آزاد کند وحداقل آن آزادی خودش بوده که باعث نشر تعالیم اصیل اسلام محمدی بوده است اما آنها با هم متحد شدند ودر رأس آن آل سعود صهیونیستی بود تا که صدام را بر علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک کردند واورابه این جنگ وادار کردند تا این انقلاب اسلامی درمهد دفن کند این جنگ هشت ساله با حمایت مالی آل سعود صهیونیستی وکشورهای خلیجی به طول انجامید بمانند امروز که از تروریست ها حمایت می کنند

این پادشاهی که توسط سازمان اطلاعاتی بریتانیا ایجاد شده است از بدو تاسیس عادت کرده اند که برای رسیدن به اهداف خود از تروریسم و خشونت در اندیشه استفاده کنند وهیچگاه نتوانسته اند به دولتی ارتقاء پیدا کنند بلکه مزرعه ای باقی ماند که پسران آن را به ارث بردندوحال این نبرد به نوه ها رسیده است . وهیچ دشمنی در پیش روی خود نمیبینند بغییراز جمهوری اسلامی ایران ،وازهیچ تلاش شیطانی و گفتن سخنی در راه مبارزه با او خودداری نکرده است.

تحریک ها وتجاوز های آل سعود به ایران:
۱:این پادشاهی از دشمنی با مقاومت اسلامی درلبنان که به پیروزی های بزرگی علیه رژیم صهیونیستی دست پیدا کرده است پشتیبانی می کند که به منظور تضعیف و کاهش نفوذ ایران در لبنان است
۲:ایجاد جنگ وکشتار از ۵ سال پیش در سوریه وپشتیبانی از گروه ها ی تروریستی مسلح درسوریه با ارائه بمب گذاران انتحاری به آنها به منظور تضعیف وکاهش نفوذ ایران در سوریه است
۳:راه اندازی جنگی خونین وویرانگر بر علیه دولت وملت یمن واستخدام مزدوران تروریستی از سراسر جهان برای جنگیدن بجای او بمنظور تضعیف وکاهش نفوذ ایران در یمن است
۴:حمایت کردن از گروه های تکفیری تروریستی در عراق با مال وسلاح وخودروهای بمب گذاری شده وبمب گذاران انتحاری بمنظور تضعیف وکاهش نفوذ ایران درعراق است
۵:اشغال کردن بحرین وخیانت به ملت آن بمنظور تضعیف وکاهش نفوذ ایران دربحرین است
۶: کاهش قیمت نفت خام به پایین ترین سطح و اشباع بازار جهانی به منظور تضعیف اقتصاد ایران است
۷: ایجاد شرایطی خاص در منا که باعث کشته شدن حاجیان ایرانی شد که با تحریک وکشاندن ایران به جدال با او باعث به انجام نرسیدن توافق هسته ای ولغو نشدن تحریم ها گردد
۸: دادن رشوه به فرمانده هان نظامی نیجریه برای کشتاراعضای جنبش اسلامی نیجریه که وفادر به جمهوری اسلامی ایران بودند وبه اسارت گرفتن رهبر آنها آیت الله شیخ زاکزاکی وبه شهادت رساندن چهار فرزند او برای تحریک ایران ودرگیر کردنش قبل از توافق هسته ای
۹: اعدام فقیه شهید آیت الله نمرباقرالنمر از آنجایی که مردم ایران وامت اسلامی با او حس همدردی داشتند
۱۰: خریدن کشورهایی که هیچ تاثیری بر روی نقشه سیاسی، نظامی یا اقتصادی جهان ندارند دولت هایی مثل بحرین، جیبوتی، سومالی و کومور و سودان، کشورهای که با کمک های بین المللی زندگی خود را می گذرانند ووادار کردن آنها به قطع روابط دیپلماتیک با ایران پس از تظاهرات مردم خشمگین ایران علیه رژیم تروریستی عربستان در اعتراض به اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر و سوزاندن سفارت عربستان در تهران است
۱۱: اتحاد آشکار با رژیم صهیونیستی که قربانی توافق هسته ای و لغو تحریم های بین المللی است واعلام تمایل به شرکت در هر گونه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران
۱۲: تاسیس یک اتحادیه بین المللی “اسلامی” اعتقادی از جهان اسلامی که در در حول عربستان است برعلیه ایران به بهانه مبارزه با تروریسم، تروریسمی که ساخته آل سعود است واز گذشته تا به کنون از لحاظ مالی ،نظامی وفکری و رسانه ای از آن حمایت می کند
۱۳: پرورش روح خصومت برعلیه ایران و فریب جهان “سنی” برای مبارزه با ایران به بهانه تهدید وخطر برای “اهل سنت” بر خلاف واقعیت سیاست جمهوری اسلامی که ازآغاز تاسیس بدنبال گسترش روح وحدت اسلامی و حمایت از جنبش های مقاومت اسلامی بدون تبعیض بوده است
همه این تحریکات و تجاوزات با مشارکت رژیم صهیونیستی اشغالگر کشور عربی فلسطین بوده زیرا که آنها درطرزفکر نژادپرستی وتروریستی مشترک هستند، یکی ازآنها نژادپرست وهابی تکفیری است و دیگر سخن از تمدن ودموکراسی می زند در صورتیکه خود مجموعه ای کامل از نژادپرستی وتروریست است
ایران با تمام این تجاوزها وشیطنت ها با عقل وصبروپایداری برخورد کرد وبدون آنکه جهان را درگیر جنگی جهانی کند پیروزشد.در لبنان وعراق وسوریه ویمن پیروز شد وتروریست هایی که توسط آل سعود از سرتاسر جهان جمع شده بودن ودر عراق وسوریه ویمن ولبنان منتشر کرده بود در حال حاضربا گریه درخواست کمک میکنند زیرا که پیشروی ارتش عربی سوریه وعراق ولبنان ویمن ومقاومت مورد حمایت ایران باعث ایجاد ترس بر دل وجانشان شد وزمین را بر آنان تنگ تر کرده اند
وهمانگونه که خون بر شمشیر در کربلا پیروز شد صبر بر دشمن پیروز شد ومقاومت بر تروریست پیروز گشت، عموم مقاومت کنندگان درگوشه و کنار جهان مشتاق پاسخ مستقیم ایران به تحریکات سعودی صهیونیسم بود ونفس درسینه اش به تنگ امده بود واز خود می پرسید که این پاسخ شدید وسخت کی خواهد بود؟ در حالی که جمهوری اسلامی ایران با صبر بدنبال کسب پیروزی بود وبه جهان مدلی جدید ارائه می کرد وآن اینکه پیروزی در ساعتی صبر است

ایران پیروز شد وبدون آنکه از ارزش های انقلابی خود دست بکشد ویا آنکه دست از حمایت متحدان خود بردارد بر صندلی خود درمیان کشورهای قدرتمندومتمدن جامعه های بین المللی وعلمی،صنعتی واقتصادی تکیه زد وجزو کشورهای دارای قدرت هسته ای صلح آمیز گردید.اما کشورها ومزارع خلیجی سردرگم ومخالف و در رأس آنها عربستان سعودی صهیونیستی راهی جز خودکشی ویا التماس برای نیل شفاعت و بخشش در پشت دروازه های تهران را ندارند بجزء رژیم صهیونیستی که همچون غده ای سرطانی به جان امت اسلامی افتاده است

در زمانیکه ایران با متحدانش در حال جشن گرفتن برای این پیروزی بین امللی هستند در ریاض وتل آویو مجالس عزا وگریه برپاست ،عربستان سعودی در روزهایی نزدیک شاهد انقلابی در خود خواهد بود که آن را زیرو رومی کندو شروع به برداشت کردن حاصل کاشت شر و دشمنی وتروریستی می کند

پیروزی ایران ودشمنی عربستان


الانتصار الایرانی والعدوان السعودی

حسین الدیرانی

یحق للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ان تعلن عن یوم عید وطنی جدید بعد الاتفاق النووی ورفع الحظر الدولی الظالم علیها, تحتفل به کإحتفالها یوم رحیل الشاه المقبور الذی کان جاسماً على صدر المستضعفین من الشعب الایرانی, یومٌ للامام الراحل ایه الله السید روح الله الموسوی الخمینی قدس سره الشریف یوم حطم عرش الشاه البهلوی واقام دوله الجمهوریه الاسلامیه, ویومٌ لقائد الثوره الاسلامیه الامام ایه الله السید علی الخامنئی دام ظله یوم خر وخضع لحکمته رؤوساء الدول العظمى, النصر الذی تحقق بالاتفاق النووی لا یقل أهمیه عن زوال عرش الشاه ولم یأتِ إلا بحکمه القیاده الحکیمه الرشیده وصبر وتضحیات الشعب الایرانی العظیم.
فکما أثلج الانتصار الاول قلوب الاحرار والمستضعفین فی العالم قبل ۳۷ سنه أثلج قلوبهم إنتصار الاتفاق النووی ورفع الحظر الاقتصادی, وکما أحرق الانتصار الاول قلوب المستکبرین والمعتدین والتکفیرین والعنصریین والمستسلمین أحرق قلوبهم الانتصار الجدید وشتت شملهم وأحبط مکرهم ورد کیدهم الى نحورهم.

على رأس الدول التی هالها الانتصار الجدید قبل الدوله العبریه الصهیونیه هی مملکه الشر والارهاب وما تسمى السعودیه الوهابیه العنصریه, هذه الدوله فقدت صوابها قبل اسرائیل عندما أُغلقت السفاره الاسرائیلیه فی طهران وحل مکانها سفاره دوله فلسطین لأن ملوکها فقدوا مهنه فن الرقص والبهلوانیه امام شاه ایران وفقدوا اله یرکعون امامه عندما یزورهم, کان الشاه یومها إله الرعب والخوف وشرطی الخلیج الفارسی ورعبه کان ممتداً الى مصر وکل افریقیا, هؤلاء الملوک والحکام والامراء وشعوبهم لم یکن منهم احد یجرأ على القول ” ایران فارسیه مجوسیه صفویه “, لکن عندما إنتصرت الثوره الاسلامیه الایرانیه وارادت إخراجهم من العبودیه الى الحریه او أقلها هی تحررت من العبودیه ونشرت تعالیم الاسلام المحمدی الاصیل, جمع القوم جمعهم وعلى رأسهم العبریه السعودیه بدفع صدام المقبور لشن حرب عدوانیه ظالمه على الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الفتیه للقضاء على الثوره الاسلامیه ودفنها فی مهدها, إستمرت الحرب ثمانی سنوات بتمویل عبری سعودی وخلیجی کما تمول الجماعات التکفیریه الارهابیه الیوم.

هذه المملکه التی صنعتها الاستخبارات البریطانیه لتحقیق أهدافها تعودت على الارهاب والعدوان فی الفکر والممارسه منذ تاسیسها ولم ترقى الى دوله بل بقیت مزرعه یتوارثها الابناء الى ان وصلت الى صراع الاحفاد, ولا ترى عدواً امامها سوى الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ولم تدخر وسیله شیطانیه لمحاربتها إلا وإستخدمتها وصرحت بها.

الاستفزازات والاعتداءات السعودیه على ایران.

۱- هذه المملکه تدعم کل من یعادی المقاومه الاسلامیه فی لبنان والتی حققت إنتصارات إلاهیه عظیمه على العدو الصهیونی من أجل إضعاف والحد من النفود الایرانی فی لبنان!!!

۲- کما تشن حرب شرسه على سوریا منذ ۵ سنوات بدعمها لکل الفصائل الارهابیه المسلحه فی سوریا وتوفیر الانتحاریین من أجل إضعاف والحد من النفوذ الایرانی فی سوریا.!!!

۳- تشن حرب تدمیریه على الیمن وشعبه وتستأجر المرتزقه الارهابیین من کافه انحاء العالم للمحاربه عنها من أجل إضعاف والحد من النفوذ الایرانی فی الیمن.!!!

۴- تدعم الجماعات التکفیریه الارهابیه فی العراق بالمال والسلاح والمفخخات والانتحاریین من أجل إضعاف والحد من النفوذ الایرانی فی العراق.!!!

۵- تحتل البحرین وتنکل بأهله من أجل إضعاف والحد من النفوذ الایرانی فی البحرین !!!!

۶- تخفیض سعر النفط الخام الى ادنى مستوى وإغراق السوق العالمی من أجل إضعاف الاقتصاد الایرانی.

۷- إفتعال تدافع منى وقتل الحجاج الایرانیین من أجل إستفزازها وجرها للمواجهه وتعطیل الاتفاقیه النوویه ورفع الحظر.

۸- رشوه القیاده العسکریه فی نیجبریا وإرتکاب مجزره بحق الحرکه الاسلامیه النیجیریه الموالیه لایران وسجن زعیمها ایه الله الشیخ زاکزاکی وقتل ابنائه الاربعه لاستدراج ایران للمواجهه قبل تطبیق الاتفاق النووی.

۹- إعدام الفقیه ایه الله الشهید نمر باقر النمر لما یمثله من تعاطف فی الشارع الایرانی والعالم الاسلامی.

۱۰- شراء ذمم دول لیس لها تأثیر على الخارطه السیاسیه او الاقتصادیه او العسکریه العالمیه, دویلات کالبحرین وجیبوتی والصومال وجزر القمر والسودان دول تعتاش على المساعدات الدولیه لقطع العلاقات الدبلوماسیه مع ایران بعد تظاهرات الشعب الایرانی الغاضب إحتجاجاً على قیام النظام الارهابی السعودی بإعدام ایه الله الشیخ نمر باقر النمر وإحراق السفاره السعودیه فی طهران.

۱۱- تحالفها الصریح مع الکیان الصهیونی المتضرر من الاتفاقیه النوویه ورفع الحظر الدولی والاستعداد للمشارکه فی ای عدوان عسکری صهیونی على ایران.
۱۲- انشاء حلف دولی ” اسلامی ” مذهبی من العالم الاسلامی الذی یدور فی الفلک السعودی ضد ایران تحت ذریعه محاربه الارهاب الذی کان وما زال صناعه سعودیه فکریاً وعسکریاً ومادیاً وإعلامیاً.

۱۳- إشاعه روح العداء ضد ایران وإستدراج العالم ” السنی ” لمحاربه ایران بحجه الخطر على ” التسنن ” خلافاً لحقیقه سیاسه الجمهوریه الاسلامیه التی عملت منذ تاسیسها على نشر روح الوحده الاسلامیه ودعم حرکات المقاومه دون تمییز.

کل هذه الاستفزازات والاعتداءات تشارکها فیها الدوله الصهیونیه المحتله لدوله عربیه وهی فلسطین لانهم یشترکون بالفکر العنصری والعدوان الارهابی, واحدٌ عنصری تکفیری وهابی وأخر یدعی المدنیه والحضاره والدیمقراطیه بینما هو قمه العنصریه والارهاب.

کل هذه الاعتداءات والاستفزارات واجهتها ایران بکل حکمه وصبر وجداره وانتصرت دون أن تورط العالم فی حرب عالمیه لا تبقی ولا تزر, إنتصرت فی لبنان وسوریا والعراق والیمن, وکل الارهابیین الذین جمعتهم السعودیه من جمیع انحاء العالم ونشرتهم فی سوریا والعراق والیمن ولبنان باتوا یستغیثون النجده لان وقع أقدام الجیش العربی السوری واللبنانی والعراقی والیمنی والمقاومه المدعومین من ایران باتت تصم أذانهم وترعب قلوبهم وتضیق الارض علیهم.

فکما إنتصر الدم على السیف فی کربلاء, إنتصر الصبر على العدوان, وانتصرت المقاومه على الارهاب, لقد کان جمهور المقاومه فی کل ارجاء المعموره یتشوق لرد ایرانی مباشر على إستفزازات السعودیه الصهیونیه وضاق صدره ذرعا وکان یتساءل متى یکون الرد قاسیاً وشافیاً ؟ بینما کانت الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه تغزل نصرها صبرا وتقدم نموذجاً للعالم بأن النصر صبر ساعه.

ایران انتصرت واصبحت دوله نوویه سلمیه مقاومه لها مقعدها بین الدول القویه الحضاریه المتمدنه والمجتمع الدولی العلمی والصناعی والاقتصادی, والتی لا تساوم ولا تتخلى عن مبادئها الثوریه ولا عن حلفائها, اما الدول والمزارع الخلیجیه الموتوره والمعادیه وعلى رأسهم السعودیه العبریه ما علیهم سوى الانتحار او التوسل لنیل الشفاعه والغفران عند ابواب طهران إلا الدوله العنصریه الصهیونیه التی ستبقى الغده السرطانیه التی تفتک بجسد الامه.

فی الوقت الذی تحتفل ایران بنصرها الدولی ومعها کل حلفائها, تقام مجالس العزاء والنحیب فی الریاض وتل ابیب, ایام قلیله وسوف تشهد السعودیه إنقلاباً یجعل عالیها سافلها وتحصد شر عدوانها وارهابها.

الانتصار الایرانی والعدوان السعودی

مطالب مرتبط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of