فهرست بستن

مسئولیت ما در فضای مجازی

گاهی فضای مجازی، دنیای عجیب و غریبی می‌شود، فضایی که پر از خوبی و بدی است، هم به نداشته‌هایت اضافه می‌کند و هم از داشته‌هایت کم می‌کند. البته وقتی با پلیدی سیاست و زشتی بی‌اخلاقی گره می‌خورد، دیگر از زیبایی‌هایش چیزی نمی‌ماند

گاهی عرصه عمومی و فضایی که برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی می‌آفرینند یا آن را بازمی‌نمایانند، پر از تنش است. گفتار برخی چهره‌های سیاسی و ادبیات رسانه‌ها، اغلب خصمانه و آمیخته با عناصر تنش‌زا و نزاع‌انگیز است. هرچند طبیعت جوامع انسانی نمکی از نزاع و تنش را می‌طلبد اما به باور همگان، تنش و نزاع موجود، گاهی از حد طبیعی خود بسیار فراتر رفته است. هر چند جامعه مطلوب انسانی، «اجتماع فرشتگان» یا «همایش مردگان» نیست که در آنها هیچ نزاعی متصور نباشد.

اگر در کاستن نزاع و تنش باید کوشید، گام نخست، یافتن کانون‌ها و مجراهای زایش و تولید تنش است. رسانه‌ها و افراد عادی و غیرعادی در فضای مجازی می‌توانند چنین کارکردی را داشته باشند. اما متاسفانه برخی از آنها این کارکرد راندارند. بعضی از رسانه‌های سنتی و مدرن خواسته یا ناخواسته بارانتقال و گسترش تنش‌ها و نزاع‌های موجود در صحنه قدرت را به دوش می‌کشند یا خود دست‌اندرکار تولید تنش و تزریق آن به جامعه و لایه‌های اجتماعی و سیاسی‌اند و گامی در جهت کاهش تنش برنمی دارند. اما آیا همه ما مسئول نیستیم.

برخی بی‌اخلاقی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های مدرن و البته سنتی فراوان شده است. گویی هرچه رسانه، بی‌اخلاق‌تر باشد برتر و رسانه‌تر است! تنش‌آفرینی، در ذات رسانه نهفته نیست و کارکرد ناگزیر آن هم به شمار نمی‌آید. رسانه‌ها در جامعه پرتنش ما به جای آنکه بر حجم و دامنه تنش بیفزایند و آن را بازتولید کنند، می‌توانند و می‌باید خانه تفاهم باشند، به جای آنکه آتش‌بیار معرکه باشند باید آب لطفی برآتش منازعه بریزند. می‌توانند و باید سمبل اخلاق باشند. در حال حاضر، رخدادها به مثابه سفره‌ای است که هر رسانه بهره خود را از آن می‌برد، بی‌آنکه در خود تعهدی به حقیقت آن رخداد و مسئولیتی در برابر مخاطبان احساس کند و در درک درست و اطلاع‌رسانی جامع رخدادها بکوشد. با این شرایط، آیا رسانه‌ها می‌توانند حامل و پیشگام ارزش‌ها، اسلامیت، مدنیت و اخلاق، آزادی و اعتدال باشند؟ آیا افرادی که دست به شایعه‌سازی و تحریف می‌زنند نمی‌توانند به‌جای بازی‌های غیراخلاقی جناح‌های قدرت را به تفاهم، گفت‌وگو و رقابت سالم دعوت کنند و از مردم و مخاطبان خود بخواهند به جای خصومت و خشونت، از راهکارهای انسانی صلح‌آمیز در مناسبات و معادلات اجتماعی خویش بهره برند؟ آیا همه ما مسئول نیستیم

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of