تیر ۰۸

لبخندبزن

لبــخَنـב بزَن…

بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ از בنیــــآ….

بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ لبــخَنـבت

بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב …

مطالب مرتبط

8+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه on "لبخندبزن"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted