فهرست بستن

فاصله تهران تا ریاض،فاصله آسمان تا زمین

بین طهران و الریاض ، بین السماء و الأرض

فاصله تهران تا ریاض،فاصله آسمان تا زمین

نوشته شده توسط:أحمد الحباسى

ترجمه شده توسط:حیدر برهانی

ریاض پیرو سیاست های طبل تو خالی است ولی تهران پیرو سیاست های جدولی ومحکم وپایدار است، واین تفاوت بین دو سیاست است،جهان به صدای آرام وتاحد زمزمه تهران گوش میدهد.بی شک کسانی هستند که از ایران متنفرندوکسانی هم اورا دوست دارندولی ایران با هر دو طرف به یک زبان وبا صدایی آرام سخن میگوید،بی شک بعضی این سیاست ایران را میپسندد وبرخی نمی پسندند،ولی با این حال تهران هر روز پذیرای هر دوطرف با مهمان نوازی یکسان وبرخورد سیاسی کم روی بیش از حد است ،این مسئله مربوط به اصل سیاست ایران ونه به روش اجرای اصول سیاسی است .اصول با ایجاد فشار ومحدودیت ویا پیشرفت تغییر نمیکنند آنچه در حال تغییر نیست رویکرد آرام و صحبت هوشیار و دور از لفاظی توخالی است ایده های ایران به آرامی وبی سر وصدا و با مسئولیت کامل سیاسی مطرح می شود . لبخند بر چهره تمام مذاکره کنندگان وسیاستمداران ایران وجود دارد این ویژگی حرفه ای در برخورد با دشمنان الزامی است واین ساخته ایران است که در سطح بالاست.

ریاض با همسایگان خود با زبان طبل تو خالی صحبت می کند سر و صدای زیاد با شکست مواجه است و غرور بی جا باعث ایجاد نفرت می شود وشکست های پی در پی وزیاد در مسائل سیاسی باعث بروز نفرت های بین المللی می گردد،مثلا زبان ریاض در عراق زبان انفجارهای روزانه وکشتار زیاد وگرفتن جان مردم است . این انفجارها را زیرکانه می نامد چون فقط شیعیان را مورد هدف می گیرد ولی نمی داند که ترکش هایش همه را وحتی اهل سنت را مورد اصابت قرار می دهد. در سوریه نیز ریاض با دمشق از طبل تو خالی استفاده می کند،او با کمک گرفتن از «دوستان سوریه» که به طرز فکر استعماری و سروصدای زیاد معروف هستند
،گروهی با اطلاعاتی گمراه کننده که نتیجه آن شکست ریاض واز دست دادن همه چیز خود وشکست آمریکا واز دست دادن جایگاه سلطه منطقه ودادن فرصتی به روسیه تا که باعث تقسیم قدرت تک قطبی شودوتحمیل روسیه بر آمریکا به بلع قرص بقای ریاست جمهوری بشار اسد گردد که این یعنی پیامدهای منفی برای رئیس جمهور آمریکا وحزب او در انتخابات پیش رویشان است. این انفجارها ی تروریستی به نان روزانه برای ملت ترکیه تبدیل شده است واسرائیل می داند که حزب الله با حضور در سوریه وجنگ با گروهک های تروریستی به تجربه ای دست پیدا کرده است که باعث تقویت بازوی نظامی او برای جنگ های پیش رویش شده است.

در حالی که ایران با آرامش ونظم وانضباط همیشگی خود به مذاکرات هسته ای رفته بود، غرب خیانتکار ن نیروهای خود را با تجهیزات کامل اطلاعاتی با کمک بانک های اطلاعاتی صهیونیستی وآل سعود وترکیه آنها را برای مذاکرات آماده کرده بود.سازمان های اطلاعاتی غرب وبا تحقیق ودقت وپیگری تحرکات مذاکره کنندگان ایرانی نتیجه را در اختیار مذاکرکنندگان غرب گذاشتند و تمام سعی خود رابرای نفوذ به ذهن مذاکره کنندگان ایرانی انجام دادند.آنچه در این مذاکرات هسته ای حاصل شد نتیجه نبرد ذهن ها وافکار واراده ها وکاغذها بود .مذاکرات به پایان رسید ونتیجه آن شکست غرب بود که کاملا بر چهره مذاکره کنندگان غربی نمایان بود وپیروزی ایران، که شادی در چهره مذاکره کنندگان به وضوح نمایان بود،ودر پایان تحریم ها شکسته شد ونبرد بین اراده ها پایان گشت ،وجهان نفسی راحت کشید ومذاکره کنندگان غربی بیشتر شیفته ایستادگی وآرامش ایران شدند

در آن هنگامی که ریاض با بسته طوفانی خود به نبرد علیه مردم یمن گام برداشته بود نویسنده مصری محمد حسنین هیکل با تمسخر وخنده از این بی پروایی پادشاه شکست آل سعود سخن گفت ،بله صحیح است که پادشاه آل سعود با کف در حال پرواز و ولیعهد او با چهره عبوس وسخنگوی رسمی ارتش آل سعود با اخم ، که غرور انها قبل از جنگندهایشان در بالای یمن بود وبا خیالی باطل از توانایی وقدرت سخن از تخریب یمن بر سر هر آنکه در آن است ونابودی انقلاب یمن که با تجمعات ویرانگر مردمی که با پشت سر گذاشتن فقر وبیکاری ودرحاشیه بودن بدنبال ایجاد شادی برای یمن بودند سخن می گفتند،ولی خیال باطل قدرت به تنهایی نمی تواند پیروزی نظامی بر علیه ملت های آزاد به بار آورد،ولی پادشاه بی پروای آل سقوط با به شهادت رساندن هزاران نفر در فصل حج وشکست در ساخت راه ها وکانال هایی برای سلامتی حاجیان ،نمی تواند در ذهن خود بگنجاند ومتقعاد شود که توانایی تحمیل پیروزی نظامی برقدرت امتناع عمومی ملت یمن را ندارد.افکار ضایع وکوچک هیچ گاه پیروزی را به همراه ندارند ونمی توانند معادلات بین المللی را تغییر دهند ونمی توانند هیچ راه حلی را تحمیل کنند،وکمک گرفتن از گروه «دوستان یمن» از مصروسودان وامارات واسرائیل نتیجه ای جز نتیجه ای که در سوریه حاصل شد را ندارد وآن شکست است شکست زاده شکست است وشکست خورده همیشه شکست خورده است همچون صفری که هیچگاه تغییر نمیکند وفرمانده صفر همیشه صفر است

برخی از توطئه گران حاشیه خلیج فارس با بیان آنکه تهران دست از حمایت بشار اسد برداشته است تیری به تاریکی زدند ودست به دامن نیروهای تحلیل گر خود شدند تا با بیان بعضی از سخنان کذب وارائه بعضی از اسناد تقلبی در طی ساعت ها وروزها وماه ها وسال ها بمانند همیشه سرپوشی بر حرف های خود بگذارند ، آنها با فرستادن بزرگ مذاکره کنندگان خود که یکی از بزرگ تری خائنان ورئیس سازمان اطلاعات شاهزاده بندر بن سلطان به نزد رئیس جمهور روسیه ودادن اختیار تام خزائن خود به او همچون چک سیاسی سفید امضا که در مقابل خواسته ساده خود همچون عقل کوچک شان وآن دست کشیدن از حمایت بشار اسد است همچون همیشه جواب معلوم وشکست واضح بود،بلکه آل سعود در آن حدی نیست که بخواهدنقشی در افکار بزرگان داشته باشد،آل سعود با کمک گرفتن از تروریست ها در جایگزین کردن آنها بجای قانع کردن روسیه یک نگرش همراه با شکست بوده که باعث عصبانیت کرملین شد تا او جنگنده هایش را به آسمان سوریه بفرستد که این مخالفتی علنی با آل سعود که به مانند بچه ای سرراهی در منطقه است.امروز عادل جبیر سخن از راه حل های سیاسی با تهران وکرملین می زند با آنکه آنها نمر النمر را به شهادت رساندند تهران آرام است وریاض غرق در خیال باطل پیروزی بر دشمنان عرب خود است

فاصله تهران تا ریاض،فاصله آسمان تا زمین


بین طهران و الریاض ، بین السماء و الأرض .

 

أحمد الحباسى

الریاض تتبع سیاسه الطبل الفارغ ، طهران تتبع سیاسه النقر بثبات على الطاوله ، هذا هو الفرق بین السیاستین ، العالم یستمع إلى طهران و هی تتحدث بصوت خافت أقرب إلى الهمس ، لا شک ، أن هناک من یکره إیران ، و هناک من یحبها لکنها تتحدث بنفس ” اللغه ” الهادئه تماما مع الطرفین ، و لا شک أیضا أن هناک من لا تعجبه السیاسه الإیرانیه و من تعجبه و مع ذلک فطهران تستقبل یومیا کلا الطرفین بنفس الحفاوه و نفس الخجل السیاسی المفرط فیه ، فالمسأله تتعلق بمبادئ السیاسه الإیرانیه و لیس بطریقه طرح هذه المبادئ ، المبادئ لا تتغیر بالتقادم و لا بالضغوط، ما یتغیر هو النهج الهادئ و الکلام الرصین و الابتعاد عن العبارات الرنانه الجوفاء ، فطرح الأفکار الإیرانیه یتم بهدوء تام و بکامل المسؤولیه السیاسیه ، الابتسامه هی نفسها لدى کل المفاوضین و السیاسیین الإیرانیین لکن الحرفیه فی التعامل مع الأعداء مطلوبه و هذه المیزه “صناعه ” إیرانیه بامتیاز .

“تتحدث” الریاض مع الجیران العرب بلغه الطبل الفارغ ، کثیر من الضوضاء یقابلها کثیر من الفشل ، کثیر من العنتریات لإنتاج کثیر من الکراهیه ، کثیر من السقوط السیاسی یقابله کثیر من النفور الدولی ، لغه طهران فی العراق مثلا هی لغه التفجیرات الیومیه لقتل و حصد مزید من الأرواح ، ” تدعى ” هذه التفجیرات أنها تفجیرات “ذکیه” تصیب الشیعه فقط ، لکن الشظایا تصیب الجمیع بما فیهم السنه ، فی سوریا ، تعاملت الریاض مع الشام بنفس سیاسه الطبل الفارغ ، ، استعانت “بأصدقاء سوریا” المعروفون بکثره تصریحاتهم الاستعماریه و کثره ضجیج منظومه إعلامهم المضلل ، النتیجه أن خسرت الریاض کل شیء ، أن “خسرت” أمریکا موقع القطب الواحد فی المنطقه لتتیح الفرصه لروسیا لتقاسمها نفس الکرسی و تفرض علیها ابتلاع قرص بقاء الرئیس بشار الأسد بما یعنى ذلک من ارتدادات على وضع الرئیس و حزب الرئیس الأمریکی فی الانتخابات القادمه ، أن أصبحت التفجیرات الإرهابیه خبز الشعب الترکی الیومی ، و حتى إسرائیل فهی تدرک أن “تمرس” حزب الله فی سوریا و فی معارک حرب العصابات سیقوى ساعده العسکری فی أیه مواجهه قادمه .

حین ذهبت إیران إلى محادثات النووی ، ذهبت بنفس الهدوء و بنفس الانضباط السیاسی المعهود ، جهز الغرب المتآمر کل ترسانته التفاوضیه و استعان ببنک معلوماته الصهیونی و السعودی و الترکی ، فعلت المخابرات الغربیه کل شیء لتخترق العقل الإیرانی المفاوض ، حققت و دققت و صورت و استنتجت و قدمت خبرتها للمفاوض الغربی ، ما حدث فی مفاوضات النووی معرکه عقول و معرکه إرادات و معرکه انتزاع أوراق ، انتهت المفاوضات ، کانت نتیجه الفشل الغربی واضحه على وجوه المفاوضین ، کانت نتیجه الانتصار الإیرانی واضحه على جوه المفاوضین ، بالنهایه رفع الحصار و انتهى الاشتباک بین الإرادات و زاد المفاوض الغربی إعجابا بصلابه الموقف الإیرانی و هدوء أعصابه ، تنفس العالم الصعداء ، ارتفعت أسهم إیران فی بورصه السیاسه الإستراتیجیه العالمیه و لم یبق للناعقین فی الخلیج إلا الحسره و مزید من الإحباط .

حیث “ذهبت ” الریاض إلى عاصفه الحزم ضد الشعب الیمنى ، استلقى الکاتب المصری محمد حسنین هیکل ضحکا و سخریه من رعونه ملک الفشل السعودی ، صحیح ، کان زبد الملک متطایرا و کان ولى عهده متجهما و ناطقه الرسمی باسم “الجیش” السعودی عابسا ، صحیح کان هناک صلف و غرور یسبق مرور الطائرات السعودیه فوق الیمن و کان هناک وهم بالقوه و بالقدره على هدم الیمن بمن فیه على من فیه نکالا فی الثوره الیمنیه و فی تلک الجموع الشعبیه الهادره التی تجاوزت الفقر و البطاله و التهمیش لتصنع فرحه الیمن السعید ، لکن وهم القوه وحده لا یصنع الانتصارات العسکریه على الشعوب الحره ، لکن ملک الفشل الأرعن الذی قتل الآلاف فی موسم الحج و فشل فی “بناء” مواسیر و قنوات الصرف الصحی لم یکن فی ذهنه أن یقنع بعدم قدرته على فرض انتصار القوه العسکریه على قوه الرفض الجماهیری الیمنى ، الفکر الخرده لا یصنع الانتصارات و لا یغیر المعادلات الدولیه و لا یفرض حلولا ، و الاستنجاد ب”أصدقاء الیمن” من مصر و السودان و الإمارات و إسرائیل لا یؤدى إلا لنفس النتائج الهزیله فی سوریا ، الفشل یولد الفشل و الفاشل یبقى فاشلا فالصفر لن یتحول إلى عشره مهما حصل و القائد الصفر مکعب یبقى مجرد صفر على الشمال .

لقد تحدث بعض المتآمرین الخلیجیین عن تخلى طهران عن الرئیس السوری ، ضربوا الودع و استعانوا بترسانه مجوقله من المحللین الخائبین لقراءه بعض “القرائن” و الأدله الزائفه ، عددوا الساعات و الأیام و السنوات و ضربوا کالعاده المواعید و الأخماس فی الأسداس ، أرسلوا کبیر “مفاوضیهم” و کبیر خونتهم و رئیس مخابراتهم الأمیر بندر بن سلطان لمغازله الرئیس الروسی ، وضعوا تحت یده و سلطته کل خزائنهم ، شیک سیاسی على بیاض ، فی المقابل ، کان الطلب ” بسیطا” بساطه عقولهم ، التخلی عن الرئیس بشار الأسد ، و کالعاده ، کان هناک فشل معلن و خیبه معلنه ، فالسعودیه لیس لها دور فی عقول الکبار ، و الاستعانه بالإرهاب کبدیل لإقناع روسیا کان قراءه سیاسیه سعودیه فاشله أغضبت الکرملین و دفعت طائراته إلى السماء السوریه فی تحد واضح و مباشر للدور السعودی اللقیط فی المنطقه ، الیوم ، یتحدث عادل الجبیر عن وجوب البحث عن حل سیاسی مع طهران و الکرملین ، و رغم اغتیال الشهید باقر النمر فستظل طهران هادئه و ستبقى الریاض غارقه فی کذبه الانتصارات الوهمیه على “أعدائها” العرب .

خاص بانوراما الشرق الاوسط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of