فهرست بستن

عشق يعني

عشـــق یعنی انتـــظار و انتــظار عشـــق یعنی هر چه بینی عکـس یـار
عشـــق یعنی شـب نخفتن تا سحــر عشـــق یعنی سجــده ها با چشم تـر
عشـــق یعنی دیـده بر در دوختــن عشـــق یعنی از فــراقش ســوختن
عشـــق یعنی ســر به در آویختــن عشـــق یعنی اشــک حسـرت ریختن
عشـــق یعنی لحظـــه های ناب ناب عشـــق یعنی لحظـــه های التهـاب
عشـــق یعنی بنــده فــرمان شدن عشـــق یعنی تــا ابـــد رسوا شدن
عشـــق یعنی گم شدن در کوی دوســت عشـــق یعنی هر چـه در دل آرزوست
عشـــق یعنی یــک تیــمم یک نماز عشـــق یعنی عــالمـی راز و نیــاز
عشـــق یعنی یــک تـبسم یـک نگاه عشـــق یعنی تکیـــه گاه و جان پناه
عشـــق یعنی سـوختن یـا سـاختـن عشـــق یعنی زنــــدگـی را باختن
عشـــق یعنی همچو من شیـدا شـدن عشـــق یعنی قطـــره و دریـا شدن
عشـــق یعنی پیــش محبـوبت بمیر عشـــق یعنی از رضـایــش عمـر گیر
عشـــق یعنی زنــدگــی را بندگی عشـــق یعنی بنـــدگـی آزادگـی

مطالب مرتبط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of