ضرب المثل های فارسی /مجموعه ای از ضرب المثل های فارس همراه با تصویر وتفسیر

مجموعه ای از ضرب المثل های فارسی همراه با تصویر وتفسیر

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

مفهوم :به اندازهای که توانایی
داری توقع داشته باش

ضرب المثل های فارسی

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

هر که خربزه می خورد پای لرزش هم مینشیند

مفهوم :

کاری که کردی باید فکر عاقبتش هم باشی

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

سر گاو توی خمره گیر کرده

مفهوم :

به آدمی که به درد سر افتاده گفته می شود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است

مفهوم :

اشاره به کسانی که عمل نادرست آنان،جزءعادتشان شده در حالیکه قصد رنجاندن کسی را ندارند

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود

مفهوم :

در مورد عاقبت اندیشی مادی و و معنوی صرفه جویی و عمل نیک به کار می رود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

دوستی خاله خرسه

مفهوم :

اشاره به همنشینی و رفاقت با آدم نادان

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

بادمجان بم آفت نداره

مفهوم :

به آدمهای پوست کلفتی که از خطرات جان سالم بدر میبرند گفته می شود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

ریش و قیچی دست شماست

مفهوم :

صاحب اختیار شمائید و هرطور بخواهید عمل نمائید

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

دندونه اسب پیشکش را نمی شمارند

مفهوم :

اگر هدیه ای به کسی دادی برآن خرده نگیر

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

خر در گل ماندن

مفهوم :

در مورد شخصی که در نیمه راه از انجام کار عاجز است بکار می رود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

ماراز پونه بدش می آید دم لونش سبز می شود

مفهوم :

اشاره به کسی است که از چیزی یا کسی نفرت دارد و با آن مواجه می شود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

از خرس یک مو کندن غنیمت است

مفهوم :

در مورد خسیسان گفته می شود که نم پس نمی دهند

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

آشپز که دو تا شد آش یا شور است یا بی نمک

مفهوم :

منظور دخالت بی جای دو آدم نا وارد ،در کار می باشد

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

ریگی در کفش داشتن

مفهوم :

در مورد افرادی که با نقشه قبلی درفکر ریا و دوروئی هستند گفته می شود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

یارو خر را رنگ می کنه جای گور خر می فروشه

مفهوم :

در مورد شخصی که دائم در فکر گول زدن و دست انداختن دیگران است بکار می رود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد

مفهوم :

اشاره به اینکه با خوش رفتاری می توان دل دیگران را بدست آورد

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

هر چه بگندد نمکش میزنندوای به روزی که بگندد نمک

مفهوم :

وقتی شخص یا وسیله ای که خود حلال مشکلی است نیازمند به دیگری می شود گفته می شود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

مفهوم :

به آدمهای عجولی که تحمل دیدن نتیجه کار را ندارند گفته می شود

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

جوجه رو آخر پائیز می شمارند

مفهوم :

هشداریست به اینکه نتیجه کار را باید در عاقبت کار دید

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

مفهوم :

کار نیک و عمل صالح را هر وقت انجام دهی اجر خود خواهی برد

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

مفهوم :

هر کسی دوست مورد سلیقه خود را خواهد یافت

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

با یک تیر دو نشان زدن

مفهوم :

در موردافرادی که با یک عمل دو کار را انجام می دهند میاید

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

تیری که در رفت به دست نیاید

مفهوم :

عمر رفته و گذشته را نمی توان دوباره بدست آورد

ضرب المثل های فارسی

اصل ضرب المثل :

با یک گل بهار نمی آید

مفهوم :

تنها با یک کار نیک نمی توان کسی را نیکوکار بحساب آورد

12+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of