بخند و نوشته هایم را زیبا کن!

تـنـهـایـیـتـــــ بـرای مـنـــ
 
غـصـهـ هـایـتــــ بـرای مـنــــ
 
هـمـهـ بـغـضــــ هـا و اشـکــــ هـایـتــــ بـرای مـنــــ
 
تــو فـقـطـــ
 
بـخـنـد بـرایـمـــــ بـخـنـد …!

آنـقـدر بـلـنــــــــد

تـا بـشـنـومـــــ صـدای خـنـده هـایـتــــــ را

صـدای هـمـیـشـهـ خـوبــــ بـودنـتــــــ را

دلـتـنـگــــ خـنـده هـایـتـــــ هـسـتـمــ

بخند!
تو که میخندی برف ها آب میشوند…
بخند… که عاشقانه خنده هایت را دوست دارم…
خنده های از ته دل میدانی وقتی میخندی بهار می آید؟
لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است…
بخند و نوشته هایم را زیبا کن!
چشمهایت وقت خنده زیباتر از هر لحظه ی دیگر است!
عاشق چشم های پر از حرفت هستم!

مطالب مرتبط

6+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of