فهرست بستن

شكار

گلوله نمی دانست،
شکارچی نمی دانست؛تفنگ نمی دانست،
پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد..
خدا که می دانست!…
نمی دانست؟

مطالب مرتبط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of