فهرست بستن

زبان

آفات کلام
چهار پادشاه هند و خاقان چین و کسرای عجم و قیصر روم در محلی جمع شدند و رأی همه آن ها در مذمت سخن گفتن و مدح خاموشی بود.
یکی از ایشان گفت:من هرگز از خاموشی پشیمان نشده ام؛اما بسیار از سخنی که گفته ام پشیمان شده ام.
دیگری گفت:هر گاه من سخن می گویم او مالک من می شود و اختیارش در دست من نیست؛اما تا زمانی که نگفته ام،مالک و صاحب اختیار آن هستم.
سومی گفت:از فرد متکلم تعجب می کنم؛زیرا اگر کلامی بر خود او برگردد ضرر می رساند و اگر برنگردد،نفعی به او نمی رساند.
چهارمی گفت: به رد آنچه نگفته ام قادرترم از رد آنچه گفته ام.
———————————————————————————————–
بهترین و بدترین
لقمان حکیم که از بیهوده گویی خواجه سخت ناراحت بود،به دنبال فرصت بود که او را بیدار کند.
روزی مهمانی گرامی بر خواجه وارد شد.به لقمان گفت که گوسفندی ذبح کند و از بهترین اعضای آن غذایی مطبوع درست کند.
لقمان از زبان و دل گوسفند غذایی درست کرد و بر سفره گذاشت.
روز دیگر خواجه گفت:گوسفندی را ذبح کن و از بدترین اعضای آن غذایی درست کند.این بار نیز غذایی از دل و زبان گوسفند آماده کرد.
خواجه از کار او متحیر شد،پرسید:چگونه است که این دو عضو،هم بهترین و هم بدترین اعضا هستند؟
لقمان گفت:ای خواجه! دل و زبان، مؤثرترین اعضا در سعادت و شقاوت هستند؛چنانچه دل را منبع فیض نور گردانی و زبان را در راه نشر معرفت و اصلاح بین مردم در آوری،بهترین اعضا و هر گاه دل به ظلمت فرو رود و کانون کینه و عناد گردد و زبان به غیبت و فتنه انگیزی آلوده شود از بدترین اعضا خواهند بود.
خواجه از این سخن پند گرفت و از آن پس به اصلاح خویش برآمد.
—————————
ثمره حفظ زبان
شخصی به پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: مرا راهنمایی کن!
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: زبان خود را کنترل کن.
بار دیگر آن شخص گفت: مرا راهنمایی کن!
پیامبر صلی الله علیه و اله همان جواب را بیان فرمودند.
بار سوم تقاضای راهنمایی کرد.
پیامبر صلی الله علیه و اله باز هم به او فرمودند: زبانت را کنترل کن.
عرض کرد: آیا این مسئله آنچنان مهم است که در هر سه بار مرا به آن توصیه فرمودی؟
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: وای بر تو! آیا جز آثار زبان، انسان را با صورت درون شعله های دوزخ می افکند؟!
2+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of