فهرست بستن

دوکلمه حرف حساب ۲

نوشته شده توسط :حانیه صادقی

Part2

دنیایی که امروزه در آن زندگی میکنیم،دنیای انفجار علم است . این انفجار باعث شده که هیچ کس توانایی دستیابی به تمام علوم را نداشته باشدو به خاطر موج همین انفجار است که هر کس تنها به ذره ای از این علوم دست پیدا کرده…ولی تعداد محدودی از انسان ها ی امروز توانستند در حرفه  و استفاده از علمشان موفق شوند…راز موفقیت آنها تنها در نحوه استفاده از این علم نیست…بلکه در عصر حاضر مهم تر از نحوه استفاده،میزان دانش و تخصصی مهم است که افراد در آن علم دست یافته اند…چراکه دیگر این جهان تمایلی به سپردن کار ها بهدست افراد آماتور ندارد.وتنها به دنبال دو چیز است…مهارت و تخصص…ولی مهم تراز مهارت تخصص است…چرا که تخصص است که مهارت را با خود به همراه می آورد.

مسئو لیت های موجود در دنیا هرکدام به متخصص های مربوط به خودواگذار شده…متخصص قلب،مغزو اعصاب،برنامه نویسی و…

ولی مگر مهم ترین هدف از خلق دنیا و ایجاد این همه تخصص رسیدن به یک هدف نیست؟مگر آن هدف همان سعادت نیست؟

پس چرا هیچ کس به دنبال پیدا کردن و شناخت متخصص سعادت و سعادتمندی نیست؟!آن هم متخصص سعادتی که بر همه علوم آگاهی داشته باشد تا بتواند همه ی انسان هارا باهر نوع خصوصیاتی راهنمایی کند؟!بعد میگویند چرا دنیا اینقدر بهم ریخته است و اوضاع انسان ها آشفته است و بااین همه تخصص و تلاشی که انسان ها دارند و انواع انجمن های انسان دوستانه و سازمان های حمایتی،باز هم به سعادت و آرامش نمیرسند؟!!!

کسی نیست بگوید آهای …شمایی که به دنبال سعادتید…مگر رفتید ببینید که در این دنیای تخصص گرا چه کسی متخصص سعادت است؟!مگر از او پرسیدید که رسیدن به سعادت نیاز به چه برنامه و پرهیز و مقدماتی دارد؟!

پس چطور توقع دارید که همینطور بی مقدمه و بی تلاش برای پیدا کردن متخصص واقعی، یک قهرمان از راه برسد و همه به سعادت و آرامش برسید؟!!!

آنکسی که باید متخصص سعادت را پیدا کند و او را بشناسد و تازه از او خواهش کند که راه و چاه را نشان دهد خود شمایید……

به دنبال متخصص واقعی سعادت باشید….وقت را هدر ندهید….

5+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of