فهرست بستن

دوستــ داشتن …

دوســتـ دآشتَن عضوی از بدن اســتـ
درســتـ اســتـ ک ِ فورآ ب ِ فکـــر [ قلــــبـ ] می اُفتـَـند ولـی من می گویَمـ ک ِ
دوســتـ دآشتن ، دندآن ِ آدمـ اســتـ …. دندآن ِ جلــویی ک ِ هنگآمـ ِ لبــخنــــــد برق می زند …
حآلآ تصور کنید روزی رآ ک ِ دوســتـ دآشتن ِ آدمـ درد می کند ……..×
آرآمـ و قرآر رآ از آدمـ می گیرد ! غذآ از گلویَـتـ پآیین نمی روَد ! شــبـ ـهآ رآ تآ صبــح بِ گریه می نشینیی
آن ـقــــدر مقآومــتـ می کنی ــ ـ ـ ــ ـــ تآ یکـ روز می بینی رآهی ندآری
جز اینکه دندآن ِ دوســتـ دآشتن اَتــ رآ بکِشی و بیَندآزی دووووور !!!
حآلآ دندآن ِ دوســتـ دآشتن رآ ک ِ کشیده بآشـی
 حآلــتـ خوبـــ اســتـ , رآحـــتـ می خوآبی , رآحـــتـ غذآ می خوری
و شـــبـ ـهـآ دیگـر گریه اَتـــ نمی گیــرد
ولـی همیشه جآی خآلـی اَش هســـتـ …..
حتـی وقتـی از تَه ِ دل
می خــنـدی . . . . ×!

مطالب مرتبط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of