دوستت دارم…

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !

ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

مطالب مرتبط

14+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

دیدگاه بگذارید

2 Comments on "دوستت دارم…"

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
sina
Member

پروردگارا ؛ مرا از داشتن اینچنین :  فهم  و ادراک ، توان پرداخت و لیاقت دریافت ؛ محروم مکن که در غیر اینصورت نه تنها مرا بابت برخورداری از ابعاد انسانی محروم نموده ای بلکه بدرستی مرا از موجود بودن در عرصه کائنات هستی خود ؛ نیز محروم  ساخته ای .

2+

کاربرانی که این دیدگاه را پسندیده اند:

  • avatar
Nilofar abi
Guest

الهی آمــــــــــــــــــــــــین

2+

کاربرانی که این دیدگاه را پسندیده اند:

  • avatar