فهرست بستن

دلم بارانیست

ﺳُﺒﺤﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﺭِﺝَ ﺍﻟﻬَﻢّ ﻭَ ﻳﺎ ﮐﺎﺷِﻒَ ﺍﻟﻐَﻢّ

ﻓَﺮِّﺝ ﻫَـﻤّﯽ ﻭَ ﻳَﺴّﺮ ﺍَﻣﺮﯼ ﻭَ ﺍﺭﺣِﻢ ﺿَﻌﻔﯽ ﻭَ ﻗِﻠَـّﺔَ

ﺣﻴﻠَﺘﯽ ﻭَ ﺍﺭﺯُﻗﻨﯽ ﺣَﻴﺚَ ﻻ ﺍَﺣﺘَﺴِﺐ ﻳﺎ ﺭَﺏَّ

ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ ::::

ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ( ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ

ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﺣﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮﺩ

* * *

خدایا گفته اند دل که بارانی باشد هفت ستون آسمانت میلرزد

دارم با دلم میایم پذیرایم باش ..

دلم بارانیست !!

” التماس دعا “

 

مطالب مرتبط

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of