فهرست بستن

دعای کوروش

روزی بزرگان ایرانی ومریدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند

که برای ایران زمین دعای خیر کند

وایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردن …

خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین بزرگ

سرزمینم ومردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار

بعد از اتمام دعا عده ای در فکرفرو رفتند واز کوروش شاه پرسیدند

که چرا این گونه دعا نمودید؟

کوروش شاه فرمودند : چه باید می گفتم؟

یکی جواب داد : برای خشکسالی دعا می نمودید؟

کوروش بزرگ فرمودند : برای جلو گیری از خوشکسالی انبارهای آذوقه وغلات می سازیم

دیگری اینگونه سوال نمود : برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

ایشان جواب دادند : قوای نظامی را قوی می سازیم واز مرزها دفاع می کنیم

گفتند : برای جلوگیری از سیل های خروشان دعا می کردید ؟

پاسخ دادند : نیرو بسیج می کنیم وسدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم

و همینگونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند

تا این که یکی پرسید : شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟

وکوروش تبسمی نمودند واین گونه جواب دادند :

من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد

من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟

پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم

که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است

مطالب مرتبط

5+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of