فهرست بستن

حقوق و آزادی فردی

بسم الله الرحمن الرحیم

نوشته:دکتر کریم یعقوبی

حقوق و آزادی فردی

یکی از موضوعات مهم در رشته حقوق بحث تضمین حقوق و آزادی های افراد در مقابل یکدیگر است
که متولی آن حکومت ها هستند ما در این گفتار به تعریف آزادی های فردی و انواع آن به طور مختصر می پردازیم.
تعریف:
ازادی فردی به این معناست که اشخاص در روابط با یکدیگر حق ندارند به سلامت جان و جسم ،مال و ملک ،فرزندان ، حیثیت و موقعیت و اسرار شخصی ضرر برسانند این مباحث عمدتا در حقوق مدنی جای دارند همچنین قسمت نسبتا وسیعی از حقوق کیفری و جزایی را به خود اختصاص داده اند.
انواع حقوق و آزادی های فردی
این حقوق در ابتدا در اعلامیه های حقوق امریکا ،اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه به صورت رسمی کتابت و شناسایی شدند در آخر هم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ رسما جنبه و فراملی به خود گرفتند .
این حقوق با توجه به ابعادی که دارند در چند قسمت جا ی می گیرند:

۱-حقوق وآزادی های شخصی : با توجه به ماهیتی که دارند این حقوق عمدتا فیزیکی وبه مسائل جسم و تن معروفند. حق حیات ، امنیت ومصونیت فردی [ ممنوعیت شکنجه وبردگی و..] آزادی گزینش مسکن ، آزادی رفت وآمد ، محفوظ بودن اسرار شخصی و حق ازدواج از جمله مهمترین این قسم از حقوق می باشند .
۲-آزادی های فکری- سیاسی : این دسته از حقوق به تفکر واندیشه انسان متکی هستند . وبه آزادی فکر واندیشه معروفند که در مواردی رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرند مهمترین نمونه های این قسم از آزادی های آزادی عقیده و فکر، آزادی دین ومذهب آزادی بیان ، آزادی تعلیم وتعلم ، آزادی مطبوعات عبارت از : آزادی در فعالیت های سیاسی ، حق تعین سرنوشت ، مساوات در بابر قانون و دادگاه ها میباشند .
۳-آزادی های اجتماعی و اقتصادی : این نوع از آزادی ها فردی با توجه به جهت گیری های و ارتباطات مادی و اجتماعی انسان درجامعه شکل میگیرند از جمله مهمترین مثالها ی این قسم آزادی های می توان به موارد زیر اشاره کرد :
حق مالکیت فردی ، آزادی بودن وروابط بازرگانی واقتصادی ، آزادی کسب وپیشرو آزادی های تشکیل گروه های وابسته کاری مانند سندیکارهای کارگری وتایید حق انتصاب ر جهت رسیدن به شریط بهتر کاری و مبارزه با تبعیض حق برخورداری از سطح مناسب زندگی ، حق حمایت اجتماعی ، حق بهداشت ودرمان .
۴-آزادی برگزاری تجمعات ، آزادی تجمعات موقتی [ همانند تظاهرات یا شرکت در مراسمات خصوصی ]و همچنین تجمعات دایمی مانند (مانند اصناف و انجمن ها ،احزاب ) همچنین آزادی در عضویت در نهاد ها و گروه های گوناگون اجتماعی.
۵-حقوق و آزادی های جامعه: حقوقی که در جوامع بشری قابل طرح باشند این حقوق وابسته به جامعه اند و در صورت نبود آن تعریف تعریفی نخواهند داشت مانند حق توسعه ،حق متنعم شدن از فضای امنیت و صلح ،حق استفاده از محیط زیست ، بنابراین این دسته از حقوق در صورت وجود جامعه قابل تعریف و شناسایی می باشند .
در بررسی و تحلیل حقوق فوق می توان گفت که:
آزادی های ذکر شده در سه مرحله زمانی شکل گرفته و شناسایی شده اند :
دسته اول آزادی هایی که دولت ها در آنها باید بی طرف باشند و جزء حقوق سلبی هستند و نباید دولت ها در تحقق آنها جلوگیری کنند. مانند آزادی های فکری و سیاسی . این دسته از حقوق چون از لحاظ زمانی و تاریخی قبل از سایر حقوق شناسایی و ثبت شده اند به حقوق و آزادی های نسل اول معروف شه اند.
دسته دوم که برخلاف گروه اول نیازمند دخالت دولتها در تحقق آنها می باشد . همانند حق بهره مندی از آموزش و پرورش ،حق مسکن ، حق شغل و غیره ….این دسته از حقوق به نسل دوم حقوق و آزادی های فردی معروف شده اند چون از لحاظ زمانی بعد از نسل اول شناسایی و ثبت شده اند.
نسل سوم حقوق را حق همبستگی ، حق صلح و آرامش ، و محیط زیست تشکیل می دهند . اگر چه این دسته از حقوق ماهیت فردی همانند دو دسته اول را ندارند اما من حیث المجموع در بنیان های فردی جوامع بشری امروزه دارای تاثیر بسیار مهم و ویژه می باشند.

3+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of