حاجی کجایی

ای قـوم بــه حــج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار بــه دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد
هـم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد
یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید

آن خانــــه لطیفست نشان‌هـــاش بگفتیــد
از خــواجــه آن خـــانـــه نشانـــی بنماییـــد

یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید

با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بــر گنــج شما پرده شمایید

مطالب مرتبط

2+

3
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
sina
Member

بنابراین شایسته بود هنگام کپی نمودن آثار دیگران قدری تامل و تغییرات جزئی را اعمال فرمائید : 

ای قوم به کرّات به حج رفته کجائید؟

معشوق ، همین جاست . بیائید  بیائید .

0
sina
Member

بشدت مخالفم – چرا میروید سراغ حجاج محترم – یکبار مشرّف شوید بعد اقدام به قضاوت کنید و ضمناً دراین خصوص به محله های اشراف  بالاشهر و نهایتاً به برخی سازمانهای مدعی سری بزنید و پیرامون ایشان  اقدام به انتقاد فرمائید مگر آنکه در متن فوق دقیق و شفاف بروید… Read more »