برگه نمونه

شهرقشنگ_برهاني


سلام

اين مجموعه نه بخاطر سريالي ونه الهام گرفته از هيچ برنامه اي نام او شد شهر قشنگ، تنها دليل ما از اين نام گذاري ياد وخاطره شبكه اجتماعي بود كه ما را دور هم جمع كرده بود ولي متاسفانه به دلايلي مديران ان شبكه اقدام بحذف ان نمودند در ان زمان تعدادي از دوستان تصميم بر راه اندازي پايگاهي براي فعاليت ودركنارهم بودن اتخاذ گرديد .

ما درپانزدهمين روز از آبان سال 1393استار شهرقشنگ_برهاني را زديم وروزهاي خوبي را براي خود ودوستان عزيزمان خلق كرديم تا كه زمانه با گسترش مشكلاتش ما را از هم دور نمود ودر اخر فقط دونفر بعنوان ادمين ونويسنده اين مجموعه باقي مانديم تا1398كه سال تلخي براي شهرقشنگي ها بود.

سال 1398 حادثه اي تلخ رخ داد و باعث شد سايت شهرقشنگ_برهاني بطور كل حذف شود حتی بكاپ ها واقعا براي من تلخ بود ونتوانستم برگردم وبراي همين اين مدت كلا دور بودم از شانس بد ما حتی پيج اينستاگرام هم توسط مديريت ديكتاتور اينستا فقط بخاطر قرار دادن مطالبي درباره شهيد سردار سپهبد حاج قاسم سليماني حذف شدوكلا ارتباط ما قطع شد ولي امروز كه مصادف با 1/3/1399 مي باشدباز امده ايم تا با همكاري وحمايت شما از نوشروع كنيم ولحظات خوشي را براي هم رقم بزنيم.

راستي يه نكته: لگوي وبسايت#شهرقشنگ_برهاني انحصاري بود ومخصوص اين مجموعه طراحي شد ان هم توسط يكي از مديران كه در ريز تصويرهاي داخل لگو عكس پروفايل قديمي موسسان مي باشد

شهرقشنگ_برهاني

به اميد روزهايي پر از شادي ولحظاتي ناب

ادمين شهرقشنگ_برهاني